Skip to main content

Jak se mohu stát krajským daňovým hodnotitelem?

Hodnotitelé daní z okresu odhadují hodnoty nemovitostí pro své kraje pro daňové účely.Hodnotitelé jsou obvykle voleni nebo jmenováni veřejnými činiteli.Požadavky na certifikaci, aby se staly daňovým hodnotitelem kraje, se mohou lišit podle umístění, proto se podívejte na místní nebo regionální vládu.Ve Spojených státech hodnotitelské rady v jednotlivých státech určují požadavky na certifikaci pro hodnotitele daně z nemovitostí a některé státy to nechávají na kraji a místních vládách.Obecně platí, že dosažení certifikace zahrnuje absolvování určených kurzů hodnocení následované zkouškou.

Mnoho států také vyžaduje, aby daňoví hodnotitelé před udělením certifikace podstoupili konkrétní počet hodin školení na pracovišti.Lidé, kteří chodí do práce jako hodnotitelé, často začínají svou kariéru v kancelářích, které jsou ochotny poskytnout toto školení.Větší krajské vlády někdy uzavírají přecenění dříve hodnocených nemovitostí na přeceňovací firmy.Tyto firmy pracují v rámci dohledu nad kancelářemi hrabství.Někdy můžete získat pracovní zkušenost, kterou budete potřebovat pro certifikaci tím, že pracujete v přeceňovací společnosti.

Pozadí, které vám pomůže stát se okresním daňovým hodnotitelem, zahrnuje silné znalosti o nemovitostech a daňových zákonech a daňových kódech ve vašem kraji.Čtyřletý titul nemusí být nutně vyžadován, ale prospěšné může být vzdělávací uzemnění v oblasti financí, podnikání, ekonomiky nebo souvisejících oblastí.Užitečné budou včetně kurzů daňového práva, práva na nemovitosti, obchodního práva a podobných oblastí ve studijním programu.Připojení k profesionální organizaci pro daňové hodnotitele může být užitečné získat znalosti o této oblasti a může vám poskytnout možné kontakty.Jednou z takových organizací je Mezinárodní asociace hodnocení důstojníků.

Charakteristiky, které vám pomohou stát se okresním daňovým hodnotitelem, zahrnují silné schopnosti s matematikou a čísly.Hodnotitelé provádějí mnoho výzkumu a píšou mnoho zpráv, takže silné výzkumné, analytické a psací dovednosti jsou důležité.Důležité jsou dobré komunikační dovednosti pro práci s lidmi, včetně široké veřejnosti.Pozornost na detail pomůže zajistit, aby vám při přípravě hodnocení nic nechybělo a pomůže vaší práci se postavit potenciálním výzvám daňových poplatníků.Je užitečné mít počítačové dovednosti za účelem provádění online vyhledávání informací a používání textového zpracování, tabulky a další programy v této roli.

Poté, co se stanete okresního daňového hodnotitele, je k udržení pozice obvykle nutné další vzdělávání.Počet hodin dalšího vzdělávání, které budete potřebovat, se bude lišit od místa na místo.Některé jurisdikce tento požadavek nemají.