Skip to main content

Jak se mohu stát seniorským strukturálním inženýrem?

Strukturální inženýři jsou zodpovědní za bezpečný design mrakodrapů, tunelů, mostů a dalších struktur.Vedoucí strukturální inženýři mají dlouholeté zkušenosti a vysoký stupeň odborných znalostí v oboru.Minimálně titul bakalářů je obvykle vyžadován pro vstupní strukturální inženýrské pozice, ale stát se vedoucím strukturálním inženýrem může vyžadovat magisterský titul v závislosti na zaměstnavateli.Vydělávat bakalářský titul v oboru strukturální, civilní nebo architektonické inženýrství následované magisterským zaměřením na strukturální inženýrství může být vhodnou vzdělávací cestou k tomu, aby se stal vedoucím strukturálním inženýrem.ty žiješ.Ve Spojených státech například po obdržení alespoň čtyřletého stupně pracují strukturální inženýři jako inženýři ve tréninku a musí získat minimální počet let pracovních zkušeností, které se mezi státy a území liší, než se stanouzkoušky, které mají být licencovány.Kanada má podobné požadavky, proto si nezapomeňte zkontrolovat požadavky, kde žijete.Pokud je ve vaší oblasti vyžadováno licencování v oblasti, nemůžete se bez ní přesunout do role strukturálního inženýrství seniorů.

Je také důležité mít zkušeného mentora, když se snažíte stát se vyšším strukturálním inženýrem.Téměř jistě budete pracovat pod dohledem licencovaných nebo vysoce zkušených inženýrů ve vašich každodenních úkolech, ale mít určeného mentora, který vyhledává pokyny a dokonce vám pomohou vést vás prostřednictvím licenčního nebo certifikačního procesu, může být velmi užitečné.Podívejte se na někoho, kdo je v poli respektován a s kým jste spokojeni a máte pocit, že se můžete profesionálně vztahovat.

Získání co nejvíce zkušeností, kolik můžete na různých typech struktur, může být prospěšné pro váš cíl stát se vedoucím strukturálním inženýrem.Mít široké strukturální zkušenosti přispěje k vašim znalostem a pomůže vám určit, na jaký typ struktur se vám nejvíce baví pracovat.Mnoho starších strukturálních inženýrů se specializuje, takže se stane odborníkem na návrh a analýzu konkrétního druhu struktury, jako jsou mosty zavěšení nebo elektrárny, může vám pomoci učinit rozpoznávané jméno v terénu.

Schopnosti, které vám pomohou stát se vedoucím strukturálním inženýrem, zahrnují sklon k vedení lidí a řízení projektů.Tato práce vyžaduje schopnost pracovat jako součást týmu, protože vyšší strukturální inženýři často úzce spolupracují s jinými vedoucími projektů, včetně architektů, stavebních inženýrů a plánovačů měst.Měli byste mít silné počítačové dovednosti pro použití softwaru pro modelování počítače pro strukturální návrh a analýzu.Velmi silné schopnosti řešení problémů a analytické dovednosti jsou také důležité.Dobré psaní dovedností vám pomohou vytvořit specifikace a další technickou dokumentaci.

Zůstat aktuální v terénu a aktuální s místními nařízeními a kódy budov je důležité, aby se stal vedoucím konstrukčním inženýrem.Hledejte třídy a semináře prostřednictvím národních a místních strukturálních a stavebních organizací, abyste pokračovali v rozvíjení vašich znalostí.Síťování prostřednictvím těchto organizací vám také může pomoci najít pracovní příležitosti seniorů inženýra, když jste získali potřebnou kvalifikaci.