Skip to main content

Jaké jsou různé typy kurzů ochrany umění?

Kurzy na ochranu umění mohou být nabízeny jako součást studijního programu na ochranu umění, nebo jsou k dispozici workshopy, semináře a konference pro vzdělávání těch v jiných oborech kariéry, které mají zájem o ochranu umění.Kurzy na ochranu umění potřebné k přípravě na kariéru jako konzervátor umění pokrývají širokou škálu disciplín, jako je historie umění, věda a archeologie.Jako konzervátorka umění postupuje svou kariérou, kurzy krátkého dalšího vzdělávání mohou pomoci udržovat znalosti aktuální.Pro odborníky na konzervaci střední kariéry, kteří chtějí zvýšit své znalosti o ochraně, se seminář, workshop nebo dokonce na dlouhou vzdálenost může zahrnovat základy ochrany umění nebo historické ochrany, včetně federálních předpisů.zahrnuje zachování uměleckého díla s minimálním zásahem.Přestože někteří konzervátoři umění provádějí práci na obnově umění, které zahrnují opravu stávajícího poškození, primárním zaměřením na ochranu umění je chránit a chránit umělecká díla před dalším zhoršením nebo degradací.To vyžaduje silné pozadí v technikách konzervace;Znalost dějin umění, archeologie a architektury;stejně jako znalost chemie a jiných věd.Každý konzervátor, restaurátor nebo konzervační orgán by měl být obeznámen s federálními předpisy země, která regulují, jak jsou řešeny historické předměty a umělecká díla.

Pro aspirujícího odborníka na ochranu umění by měl vysokoškolský studijní program absolventů obsahovat všechny kurzy ochrany umění, které jsou potřebné k zahájení kariéry v oblasti ochrany a historické ochrany.Student může absolvovat kurzy na ochranu umění, které učí zachování různých materiálů nebo jak se umělci v historii změnili.Na druhém konci spektra bude student také potřebovat důkladnou znalost materiálových věd a organické a anorganické chemie, aby pochopil, jak nejlépe zachovat umělecká díla a památky.Znalost antropologie a kultur navíc pomáhá na přírodě umění zvážit problémy s ochranou v kontextu v konkrétní historické době.Je užitečné dozvědět se o uměleckých materiálech a technikách používaných společností v době, aby se nejlépe rozhodlo, jak zachovat podmínku objektu.K dispozici jsou semináře, které se zabývají konkrétními problémy s ochranou nebo které učí nekonzervarózní, jak správně zobrazovat, ukládat a zpracovávat umělecká díla.Tyto kurzy na ochranu umění jsou pravidelně podávány společností pro ochranu a ochranu a muzea a v rozsahu od několika hodin do týdne nebo více.Mnoho z nich se zaměřuje na zachování specifických typů materiálů.

Nakonec profesionální konzervátoři uměleckých konzervátorů často absolvují kurzy dalšího vzdělávání, aby zůstali informováni o nových technologiích a znalostech v oboru.Někteří mohou využít stipendia, aby získali pokročilejší školení.Tato stipendia mohou pomoci zvýšit dovednosti v konkrétních oblastech ochrany, které by jinak nebyly k dispozici v pravidelném zaměstnání.