Skip to main content

Jaké jsou různé typy hliníkového lepidla?

Hliníkové materiály lze úspěšně přilepit dohromady nebo na jiné materiály pomocí jednoho ze dvou typů hliníkového lepidla.Pro obecný účel nebo aplikace Hobby lze použít řadu lepidel zakoupených v obchodě, jako jsou dvoudílné epoxidy a super lepidla.Projekty, které vyžadují extrémně silnou nebo smykovou odolnou vazbu, budou vyžadovat použití speciálně formulovaného hliníkového lepidla typu běžně používaného v hi-tech aplikacích, jako je letecký průmysl.Skvělá síla, lepidla pro obecné účely lze použít k vazbě na hliník na různé porézní a neporézní materiály, jako je dřevo, kůže, keramika, sklo a plasty.Hliníkové lepicí typy, které v těchto aplikacích dobře fungují, zahrnují různé dvoudílné epoxidy a jakoukoli z kvalitnějších kyanoakrylátů nebo super lepidel.

Pro obecné aplikace, kde je vyžadováno určité množství flexibility, lze použít gumové nebo neoprenové lepidla..Dalšími flexibilními a středními pevnostmi jsou některá z oboustranných lepicích pásek.Uživatelé by měli mít na paměti, že úspěch kterékoli z těchto lepidel při lepení hliníku se spoléhá na správnou přípravu materiálu.

Projekty hliníkové vazby, které vyžadují vysokou pevnost v tahu a odolnosti smykových sil, vyžadují použití specializovanějších lepidel navržených speciálně pro použití na kovech, jako je hliník.Tyto hliníkové adhezivní výrobky se běžně používají ve specializovaných oblastech, jako je letecký průmysl, kde pájení nebo svařování hliníku není praktické.Tyto produkty mohou být obtížnější získat a určitě budou mnohem nákladnější než lepidla na hardware, ale zajistit mnohem lepší lepení na hliníkových materiálech.Tato lepidla by neměla být nezbytná, pokud je vyžadována pouze mírná pevnost.Zejména povrch hliníku vyžaduje zvláštní pozornost, než se hliníkový lepidlo správně spojí.Povrch by měl být důkladně vyčištěn mírným mýdlovým roztokem, aby se odstranil veškerý prach a špínu, a jakmile je suchý, měl by být odmazán ethylalkoholem.Při odmašťování hliníku by měl být povrch otřen v jednom směru, aby se zabránilo šíření maziva zpět na povrch.Veškerý kovový prach by pak měl být propláchnut vodou a povrch důkladně vysušen.Když to bylo provedeno, lze lepidlo použít a ponechat na léčbu podle pokynů výrobce.