Skip to main content

Co je to hloubkový rozchod?

Hloubkový měřič je nástroj používaný k měření hloubky znuděné díry, vyvrtané díry nebo řezu.Hloubkový měřič, který je často označován jako hloubkový mikrometr, může být nástrojem pro měření přesnosti, který je schopen poskytnout hloubku čtení v různých měřeních.Může to být také jednoduché jako délka pásky omotané kolem vrtacího bitu nebo podobného nudného nástroje, který naznačuje, kdy bylo dosaženo správné hloubky.Hloubkový měřič občas není ničím jiným než nástrojem, který je vložen do díry.Je vybaven indikátorem označeným červeně pro bez Go a jeden v zelené pro Go, který je tlačen nahoru a ven z popisování nástrojů, když se sonda dotkne dna díry, čímž označuje správně vyvrtanou díru.Velmi kritický projekt, použití hloubkového měřidla ve stylu mikrometrů, poskytne přesné měření, pokud jde o hloubku nudné nebo řezu, aby bylo zajištěno dokončení správného obrábění.Toto náročné měření je však často ztraceno při výrobní linii typu obráběcí operace a je to typický typ hloubky GO/no-go, který se běžně používá ke kontrole práce strojníků.Mnoho strojů a výrobních zařízení začíná používat digitální měřicí zařízení k usnadnění dělníkům, kterým postrádá schopnost rychle číst jemná měření na mikrometru, zkontrolovat hloubku vrtného, nudného nebo řezání ve výrobním běhu.

Pochopení kritického aspektu nastavení komponenty do správné hloubky je v některých výrobních závodech zásadní.Například nastavení hloubky pastorkového zařízení ve vztahu k prstencovému ozubenému kola v automobilové pohonné nápravě je velmi kritickým krokem v dlouhověkosti pohonné nápravy vozidla.V tomto typu instalace rychlostního stupně není dostatečně dobrý a po desetinném bodě v tomto typu aplikace musí být přesně zkontrolován do tří nebo čtyř pozic.Všechno, co nedosáhne dokonalosti, povede k poškození a neúspěšnému hnacímu zařízení ve velmi krátké vzdálenosti.

Hloubkový rozchod je kritickým nástrojem používaným v mnoha obráběcích procesech, od automobilových motorů po chirurgické nástroje a keramiku.Pokud při vytváření výklenku pro keramickou nádobu a víko správně přečtete hloubkovou měřidlo, bude mít za následek volné víko nebo, ještě horší, víko, které se vůbec nehodí.Při použití v operacích s střelbou je závislé na správném čtení hloubkové měřiče, aby se kulka umožnila sedět dostatečně hluboko v palebné komoře, aby se zabránilo explozi závěru.