Skip to main content

Co je to drenážní oblast?

Drenážní oblast je část půdy, nad kterou voda z deště a roztavení sněhových odtoků do jediného vodního útvaru.Toto vodní útvar může být bažina, drenážní rybník, jezero, řeka nebo přítok.Odvodňovací oblast oblasti je velmi důležitá, protože určuje strategii správy odpadních vod a může pomoci určit zdroj znečišťujících látek.oblasti.V mnoha případech, aby se zabránilo znečišťujícím látkám v přírodních oblastech, je nutný vývoj k vybudování nějakého druhu povodí, aby se voda zastavila.Tento povodí je často označován jako drenážní rybník.Některé z nich jsou jednoduše oploceny a ponechány bez dozoru, zatímco jiné se používají jako vrcholky pro parky nebo jiné rekreační oblasti.Například při pohledu na konkrétní drenážní oblast může pomoci určit, kde je vhodné stavět budovy a silnice a kterým oblastem je třeba se vyhnout.Mapy ukazující drenážní oblasti jsou často k dispozici od místních vlád nebo od národních organizací, jako je americký geologický průzkum.oblasti.Fyzické rozdělení mezi oblastmi jsou často velmi impozantní a vytvářejí významné překážky.To je důvod, proč oblasti, které jsou náchylné k záplavám, mají tendenci zůstat náchylné k záplavám a oblasti, které jsou bez povodní, často také zůstávají.I když se to může zdát stejně jednoduché jako odklonění vody do jiné oblasti, trvalo by to hodně peněz a čas, aby tak učinily.Jaká je drenážní oblast.Zřídka se problém zpočátku začíná, kde je nalezen.Vědci a environmentální pracovníci proto mohou problém vysledovat zpět ke zdroji tím, že se podívají na mapy a přijímat čtení v terénu, jakmile jdekteré slouží jako filtr, než voda narazí do přítoků.Některé z nich jsou přirozené a některé z nich jsou navrženy člověkem pro konkrétní účel ochrany jiných přírodních oblastí.V některých případech byly mokřady vyčerpány, protože nahromadění organického materiálu z nich učinilo hlavní oblasti pro zemědělství.Některé z nich jsou nyní obnovovány prostřednictvím veřejných nebo veřejných/soukromých partnerství.