Skip to main content

Welke factoren beïnvloeden het BBP -groei?

Het binnenlands product (BBP) van een land vertegenwoordigt de economische marktwaarden voor de goederen en diensten die bedrijven produceren.BBP -groei treedt op wanneer een land zijn particuliere sector toestaat op een meestal niet -gereguleerde manier te opereren.Specifieke factoren die van invloed zijn op de groei van het BBP zijn op grote schaal beschikbare economische middelen tegen goedkope prijzen, hoge arbeids- en loonoutput en sterk vertrouwen van consumenten en zakelijk.In veel gevallen komen deze factoren allemaal anders voor in elke natie;Andere keren kunnen verschillende factoren een rol spelen.Daarom is groei niet iets dat elke natie tegelijkertijd of door dezelfde factoren ervaart.

Vrijheid en het vermogen om privé -eigendom te verzamelen en te beschermen behoren tot de belangrijkste onderbouwing van de economie van een land.Deze twee factoren moeten aanwezig zijn omdat ze individuele burgers aanmoedigen om naar de lucht te reiken en elke poging te doen om hun eigen persoonlijke middelen van bestaan te vergroten.Door deze twee factoren ervaart een bedrijf natuurlijk de groei van het BBP als het eigenbelang van elk individu het overneemt.Het is aan de overheid van een land om beschikbare middelen en de bescherming van privé -eigendom te garanderen.Deze items moeten direct beschikbaar zijn in het land of door handel.Een prijs die goedkoop is en het mogelijk maakt om de middelen te maximaliseren is vaak nodig om een solide bbp -groei te ervaren.Concurrentie om deze middelen te verkrijgen kan ook helpen om de groei van het BBP te waarborgen.Naarmate bedrijven proberen meer middelen te verkrijgen dan andere, treedt groei op als gevolg van een hogere levering in de markt.

Hoge lonen en productiviteitsoutput zijn ook nodig voor een natie om de groei van het bbp te ervaren.Hoge lonen geven aan dat een bedrijf in staat is om voldoende winst te verkrijgen om werknemers goed te betalen voor hun arbeid.Deze lonen komen vervolgens op de markt, omdat individuen meer goederen kopen, de vraag naar voren brengen en het aanbod vergroten.De lonen beïnvloeden de productiviteit omdat bedrijven methoden zoeken die goedkope productie mogelijk maken om de leveringsuitgang te vergroten.Het resultaat is goedkope goederen die werknemers in grote hoeveelheden kunnen helpen produceren.

Consumenten- en zakelijk vertrouwen vertegenwoordigen de overtuiging die deze partijen hebben in de huidige economie.In de meeste vrije markteconomieën kunnen consumenten een groot deel van de bbp-groei vormen.Hoog consumentenvertrouwen geeft aan dat kopers die bereid zijn geld uit te geven aan verschillende economische goederen.Hetzelfde geldt voor zakelijk vertrouwen.Verzekeringsbedrijven willen de output verhogen en voldoen aan een potentieel hogere consumentenvraag naar goederen en diensten.