Skip to main content

Welke factoren beïnvloeden een startsalaris van een psychiater?

Een psychiater werkt samen met patiënten die verschillende soorten en graden van psychische stoornissen vertonen en medicatie kunnen voorschrijven en andere behandeling kunnen bieden aan patiënten.Factoren zoals locatie, hoeveelheid concurrentie en het type werkgever beïnvloeden het starten van de psychiater met het salaris.Andere factoren, zoals ervoor kiezen om zich te specialiseren in het hebben van een algemene praktijk, kunnen ook het starten van de psychiater -salaris beïnvloeden, omdat specialisten vaak meer worden betaald dan die met meer algemene praktijken.

Locatie speelt een factor in het startsalaris van elk carrière, inclusief eenPsychiater starten salaris.Sommige delen van de Verenigde Staten hebben hogere kosten van levensonderhoud dan andere gebieden, wat betekent dat huur en huisvesting, benzine en zelfs boodschappen meer kosten dan in andere gebieden.Over het algemeen drijft het hebben van hogere kosten van levensonderhoud ook het gemiddelde startsalaris voor een psychiater op.Een psychiater die in een groot grootstedelijk gebied begint, zal bijvoorbeeld waarschijnlijk meer dan een psychiater maken die begint in een meer landelijk of voorstedelijk gebied.Als het niveau van de vraag naar psychiatrische diensten vergelijkbaar is, kan een psychiater die in een zeer bevolkt gebied werkt met verschillende andere psychiaters een lager startsalaris verdienen, dan een psychiater die in een minder bevolkt gebied werkt met minder beoefenaars in zijn of haar vakgebied.

Het type industrie is ook een factor in het starten van de psychiater.Veel verschillende soorten faciliteiten huren psychiaters in, en elk kan zijn eigen gemiddelde psychiater -startsalaris hebben.Een psychiater die in particuliere zorg werkt, zoals een verpleegkundige zorgfaciliteit of een door de overheid gefinancierde faciliteit, kan bijvoorbeeld een hoger startsalaris maken dan een psychiater die werkt in een centrum voor middelenmisbruik of een lokale kliniek voor volksgezondheid.

Psychiaters die gespecialiseerd zijn in een bepaaldGebied kan een hoger startsalaris maken dan degenen die ervoor kiezen om hun medische praktijk te generaliseren.Een psychiater die bijvoorbeeld drugsmisbruik bestudeert en in een particuliere revalidatiekliniek werkt, kan een hoger startsalaris maken en dan een psychiater die ervoor kiest om algemene psychiatrie in een ziekenhuis te oefenen.Evenzo hebben de vraag naar de specialiteit en het aantal beschikbare specialisten ook invloed op het startsalaris.