Skip to main content

Wat is glomerulosclerose?

Glomerulosclerose is een progressieve nierstoornis waarin Glomeruli, de kleine bloedvaten in de nieren, beschadigd of getekend raken.De aandoening wordt meestal geassocieerd met diabetes, ernstige infecties en drugsmisbruik en heeft een ernstige invloed op de nierfunctioneren.Symptomen, die zich meestal niet manifesteren tot late stadia van ontwikkeling, zijn zwelling in de ledematen, misselijkheid, vermoeidheid, hypertensie en hoofdpijn.Er is geen bekende remedie voor glomerulosclerose, maar artsen kunnen de symptomen verlichten en de progressie vertragen met eiwit-stabiliserende medicijnen.Zonder behandeling kan de aandoening leiden tot totale nierfalen en noodzakelijke dialyseprocedures of niertransplantaties vereisen.

De meest voorkomende vorm van glomerulosclerose komt voor bij diabetespatiënten met angiopathie, een ziekte die ervoor zorgtnaar beneden bloedstroom.Als gevolg van verstoorde glomeruli -functioneren, ervaren individuen proteïnurie, een afgifte van belangrijke eiwitten uit het bloed in de urine.Een andere vorm van de aandoening, focale segmentale glomerulosclerose genoemd, is het gevolg van overmatig drugsgebruik, bijwerkingen op medicijnen, genetische aanleg en bepaalde soorten infecties, met name humaan immunodeficiëntievirus.Patiënten melden vaak gevoelens van vermoeidheid, misselijkheid, chronische hoofdpijn, oedeem en hoge bloeddruk, voornamelijk vanwege proteïnurie en verminderde nierfunctioneren.Het is essentieel voor een persoon die sommige of al deze symptomen ervaart om een huisarts of nefroloog te bezoeken, die kan controleren op nierproblemen en een goede diagnose kan stellen.Artsen voeren meestal urinetests, bloedtesten en biopsieën uit om te bepalen of symptomen van een personen gerelateerd zijn aan glomerulosclerose.

Nadat een diagnose is gesteld, kan een arts immunosuppressiva voorschrijven om eiwitniveaus in het bloed te herstellen en toekomstige gevallen van proteïnurie te voorkomen.De arts combineert meestal dergelijke medicijnen met gespecialiseerde diabetesbehandelingen of antivirale medicijnen om de primaire oorzaken van de aandoening te bestrijden.Helaas vorderen nierproblemen over het algemeen ongeacht de behandeling, hoewel medicijnen onmiddellijke symptomen kunnen verlichten en het volledige nierfalen kunnen vertragen.Patiënten met glomerulosclerose met een late of eindfase vereisen vaak niertransplantaties of onmiddellijke dialyse om het bloed te reinigen en aan te vullen.

Glomerulosclerose kan niet altijd worden voorkomen, vooral wanneer de aandoening wordt geërfd.Individuen kunnen echter stappen ondernemen om het risico op het ontwikkelen van deze aandoening en andere nierproblemen te verminderen.Artsen suggereren dat mensen gezonde diëten handhaven, veel water drinken, regelmatig sporten en zich onthouden van roken en overmatig alcoholgebruik.Individuen kunnen ook hun bloeddruk en cholesterolgehalte controleren en regelmatig controleren op controles met hun artsen om een gezond nierfunctioneren te garanderen.