Skip to main content

Wat is het perceptieproces?

Het perceptieproces wordt in grote lijnen beschreven als de manier waarop levende dingen zintuiglijke input nemen en er betekenis aan toewijzen, zodat doelgerichte actie kan worden genomen in reactie op stimuli.Met mensen betekent dit dat ons bewustzijn en interactie met mensen en objecten in onze omgeving eerst door de vijf zintuigen in een of andere vorm moet worden ervaren voordat oordelen kunnen worden gemaakt over wat de ervaringen betekenen.Hoewel psychologie stelt dat alle individuen de wereld in een ander licht kunnen zien, is het belangrijke aspect van het perceptieproces er een van selectie.Veel van wat de zintuigen ervaren moet worden afgestemd, zodat de geest belangrijke sensorische input kan organiseren en deze kan interpreteren voor zinvolle actie.Het is in de laatste fase van het perceptieproces, of interpretatie, waarbij individuen het meest direct hun subjectieve opvattingen over de wereld om hen heen tonen.

Hoewel het proces van perceptie wordt gedacht dat het over het algemeen drie fasen heeft, is het mogelijk om dit uit te breidenVijf, vooral waar mensen zich zorgen maken.Perceptie wordt over het algemeen gezien als een continuüm van ervaring waarbij de selectie van sensorische input eerst naar bewust bewustzijn wordt gebracht, vervolgens op een of andere manier wordt georganiseerd en vervolgens wordt geïnterpreteerd.Alle levende dingen doorlopen dit basisperceptieproces tot op zekere hoogte als een meer uitgebreide definitie van het stimulus-responsgedrag van levende wezens.

meer geavanceerde levensvormen hebben echter ook periodes van reflectie en aanpassing die worden toegevoegd aan deEindfase van interpretatie.Het meten van perceptie zelf kan gebaseerd zijn op het vermogen van een organisme om herinneringen op te slaan aan ervaringen uit het verleden en de interpretatie van soortgelijke gebeurtenissen te veranderen als ze zich voordoen.Dit kan daarom leiden tot veranderingen in gedragsrespons waarbij het perceptieproces continu wordt bijgewerkt en verfijnd met behulp van huidige leerervaringen en herinneringen tegelijkertijd.

Soorten perceptie die verschillen tussen lagere levensvormen en die die zich meer onmiddellijk bewust zijn van hun eigen bestaan, kunnen variëren op basis van het perceptieproces met een element van Gestalt -theorie.Gestalt-theorie is in het midden van de jaren zestig in Duitsland ontstaan als gevolg van onderzoek door drie Duitse psychologen, maar het was max Wertheimer onder hen die het categoriseerden als het definiëren van de aard van de menselijke perceptie in 1924. Gestalt-theorieën van perceptie richten zich op het idee dat het ideeGedrag van een volledig systeem, of individuele geest, wordt niet direct bepaald of gecontroleerd door stimuli die kunnen worden geclassificeerd of georganiseerd in afzonderlijke componenten.

Waar Gestalt -theorie verschilt van de klassieke psychologie bij het definiëren van het perceptieproces kan worden geïllustreerd met een voorbeeld van een muzikale score.Standaard psychologische opvattingen van het perceptieproces vertellen ons dat een persoon bewust elke individuele noot van een muzikale compositie in zijn of haar geest selecteert zoals ze worden gehoord, ze organiseert en vervolgens interpreteert als een herkenbaar lied.Het perceptieproces van de Gestalt -theorie stelt in plaats daarvan dat de menselijke geest de totaliteit van de muzikale compositie als geheel hoort, zelfs als delen ervan worden gedempt of ontbreken.Het perceptieproces kan daarom worden gezien als een proces waarbij de geest de totaliteit van de realiteit ervaart en deze vervolgens in elkaar breekt in afzonderlijke delen, of waar het stimuli in zijn omgeving samenstelt in een subjectieve betekenis voor wat de wereld er eigenlijk is.