Skip to main content

Wat is een uitlaatkanaal?

Een uitlaatkanaal is een pijp voor het uitvoeren van uitlaatgassen weg van een werkgebied of de binnenkant van een gebouw.Uitlaat kan een brandgevaar veroorzaken als het niet adequaat wordt geventileerd en kan ook risico's vormen voor de menselijke gezondheid, omdat het dampen en deeltjes kan dragen die gevaarlijk zouden zijn om te inademen.Uitlaatkanalen zijn belangrijke veiligheidsvoorzieningen en zijn meestal vereist onder de bouwcode.Veel hardware- en winkels in de woning dragen uitlaatkanalen en onderdelen, en ze zijn meestal zeer eenvoudig te installeren.

Het uitlaatkanaal is ontworpen om verbinding te maken met een rookkap of uitlaat.Fume Hoods Trap -dampen die uit een werkgebied opkomen, zoals een tafel waar mensen werken met lijm en vernissen, en vaak een ventilator omvatten om dampen op en weg te trekken, waardoor ze voorkomen dat ze de kamer binnengaan.Uitlaatuitgangen zijn gemonteerd op de achterkant van apparaten zoals kledingdrogers.Het leidingwerk loopt uit de motorkap of uitlaat door een muur naar buiten, waar een andere kap voorkomt dat water de leidingen binnengaat en een netjes en schoon uiterlijk geeft.De vrije luchtstroom door het kanaalwerk.Als het moet buigen, moeten de bochten zachtaardig zijn, in plaats van scherp, en moet de leidingen worden ingedeeld om het aantal benodigde bochten te minimaliseren.Sommige uitlaatkanalen worden gemaakt met flexibele leidingen, waardoor mensen dingen kunnen doen zoals een droger uit de muur trekken voor het reinigen en onderhoud zonder het kanaalwerk los te koppelen.Anderen zijn rigide.

metalen hebben meestal de voorkeur voor de leidingen die in een uitlaatkanaal worden gebruikt.Metaal is minder kans om in brand te komen, en wanneer het wordt omgeven door isolatie, zal het een slechte geleider van warmte zijn, waardoor de kansen op warmteoverdracht naar de omliggende structuur worden beperkt.Dit vermindert brandgevaren veroorzaakt door situaties zoals het smelten van de isolatie bij elektrische bedrading en het veroorzaken van een korte.Als plastic wordt gebruikt, moet dit worden beoordeeld voor de beoogde toepassing.Het is ook belangrijk om de buitenkap te installeren met de muur zodat water er niet achter kan stromen en gevelbekleding of druppel in de wanden.

Plaatsing van een uitlaatkanaal vereist het vinden van een ruimte tussen balken, als het kanaal klein is of werktmet een aannemer om een gat te snijden en tegelijkertijd voldoende ondersteuning te bieden aan de omliggende balken.Mensen moeten geen balken doorsnijden zonder zich van tevoren voor te bereiden door andere structurele steunen toe te voegen, omdat dit de structurele integriteit van het gebouw kan verstoren.