Skip to main content

Wat moet ik weten over medische robotica?

Medische robotica is een geavanceerde discipline op het gebied van robotica waarbij robots worden ontwikkeld die verschillende medische taken kunnen uitvoeren.Veel mensen denken specifiek aan chirurgische robotica wanneer ze de woorden 'medische robotica' horen, maar in feite kunnen robots een breed scala van dingen doen in ziekenhuizen en medische klinieken.Medical Robotics is niet alleen nogal interessant om in actie te zien, maar heeft ook het potentieel om de druk op veel gezondheidszorgsystemen te verlichten door taken te automatiseren, zorgverleners vrij te maken.

Een robot kan worden gebruikt als vervanging voor een mens om een uit te voerenTaak zoals het leveren van patiëntenmonsters aan een laboratorium, met leveringsrobots die door de gangen van een medische faciliteit zwerven om monsters te verzamelen die voor hen worden weggelaten.Medische robots kunnen ook stand-ins zijn voor artsen en verpleegkundigen voor bepaalde soorten gezondheidszorg, zoals triage op een eerste hulp.Een goed geprogrammeerde robot kan een patiënt snel interviewen terwijl hij vitale tekenen neemt en het zorgniveau bepalen dat hij of zij nodig heeft.

Het meest geavanceerde aspect van medische robotica is chirurgische robotica, waarin een robot daadwerkelijk een operatie uitvoert.Een chirurg regelt de robot van een afstand, maar het gebruik van een robot in plaats van menselijke handen heeft een aantal duidelijke voordelen.Robotchirurgie is minder invasief, omdat slechts zeer kleine incisies nodig zijn, wat de genezingstijd voor de patiënt vermindert en het risico op infectie en complicaties vermindert.Robots kunnen ook worden gebruikt in de telesirurgie;Een patiënt in een afgelegen gebied kan toegang hebben tot een specialist in een bepaald type operatie door het gebruik van een chirurgische robot die op afstand met de chirurg zou kunnen communiceren.

Medische robotica kan de grootte van de operatiekamer aanzienlijk verminderenTeams, die het risico op besmetting vermindert.Robots hebben geen assistenten nodig om het chirurgische veld duidelijk te houden, hulpmiddelen door te geven en andere taken uit te voeren, wat betekent dat een chirurgisch team kan worden gereduceerd tot een anesthesist om een patiënt te controleren en een chirurg om de robot te verwerken.Medische robots kunnen ooit op een dag complexe taken uitvoeren, zoals het monitoren van patiënten terwijl ze onder anesthesie staan, of patiënten bijhouden in kritieke zorg, routinematige taken uitvoeren die momenteel worden uitgevoerd door verpleegkundigen.

Net als andere vormen van technologie is medische robotica voortdurendHervorming en vooruitgang.Verschillende grote universiteiten over de hele wereld hebben onderzoeksfaciliteiten voor medische robotica, waar nieuwe tools worden gebouwd, verfijnd en getest.Medische robotica-apparatuur is momenteel vrij duur, waardoor het alleen toegankelijk is voor goed ingezette ziekenhuizen, maar het potentieel voor het bieden van primaire en kritieke zorg in arme regio's met het gebruik van robots is bemoedigend voor veel hulporganisaties.