Skip to main content

Hva gjør en trainee -dispenser?

En trainee -dispenser er en person ansatt i en farmasøyt eller helsevesen for å fullføre et treningsforløp som lar den personen få den nødvendige erfaringen og anerkjente kvalifikasjoner til å fungere som dispenser.Stillingsbeskrivelsen knyttet til dette innlegget er betydelig forskjellig i henhold til geografisk beliggenhet og de individuelle behovene til treningsfarmasøyten eller anlegget.Generelt vil en trainee-dispenser være ansvarlig for oppgaver som kryssjekking av dispenserte medisiner mot reseptbelagte detaljer, og bekrefte hensiktsmessigheten av foreskrevne medisiner og aksjekontroll av medisiner og apparater.

Dispensere er ansvarlige for å distribuere medisiner, medisinsk utstyr og apparater til pasienter ved presentasjon av resept fra en autorisert lege.Selv om en viss mengde teoretisk studie er involvert, vil trainee -dispenseren få en ganske stor andel av opplæringen mens de jobber for et helsetjenester eller farmasøyt.I løpet av denne perioden vil trainee lære å håndtere pasienter og om logistikk, prosedyrer og administrasjon som er involvert i dispensering.

Den gjennomsnittlige beskrivelsen av ansvaret for en trainee -dispenser skiller seg betydelig fra land til land og fra et anlegg til et annet.De fleste traineer vil imidlertid måtte lære å takle pasienter på en effektiv, høflig og sensitiv måte.De vil også lære å dobbeltsjekke alt utstyr, apparater eller medisiner som de dispenserer mot detaljene som er oppført på resepten.I tillegg vil de bli lært til å identifisere potensielle avvik i det foreskrevne materialet og rådføre seg med beboerens lege eller farmasøyt i denne forbindelse.

Overholdelse av standard bransjekoder for anleggshygiene, lagerstyring og lagringsprosedyrer for medisiner og andre sensitive elementer læres også gjennom aktiv deltakelse.Trainee-dispenseren vil også være ansvarlig for vedlikehold av loggbøker for narkotika, transaksjonsposter og hurtig og proaktiv handling av medikamentvarslingsbulletiner.Avhengig av operasjonsspesifikasjonene i det aktuelle anlegget, kan trainee også være ansvarlig for en rekke administrative plikter, for eksempel fakturering, leveringskontroll og avkastning av feil leverte varer.

til enhver tid vil trainee-dispenseren væreForventes å hjelpe det relevante anleggspersonalet med alle sine daglige plikter og å opprettholde høye standarder for tjenesten mens de overholder strenge personvernregler angående konfidensialiteten til pasientdetaljer.Som nevnt tidligere, er en nøyaktig, global beskrivelse av programvaren for dispenserjobbjobber vanskelig å tallfeste.Generelt sett vil de imidlertid være involvert på en praktisk måte med alle daglige aktiviteter som er involvert med dispensering i løpet av deres periode.