Skip to main content

Hva er en kontrollsystemingeniør?

Feltet for kontrollsystemteknikk er relativt nytt og har blitt mer relevant med progresjonen av teknologi.Det er jobben til en kontrollsystemingeniør å designe, utvikle, beregne og implementere mange komplekse systemer som fungerer sammen som helhet for å fullføre en oppgave.Dette inkluderer de elektriske og mekaniske elementene i hvitevarer som vaskemaskiner, samt de kompliserte systemene som er inneholdt i biler og fly.

For å forstå stillingsbeskrivelsen til en kontrollsystemingeniør, må man ha en generell forståelse av hvilke kontrollsystemerer.Utformingen og implementeringen av de fleste kontrollsystemer er svært kompleks, men en generell definisjon er at et kontrollsystem er en enhet eller et sett med enheter som brukes til å kontrollere andre enheter eller systemer for å utføre en bestemt oppgave.En bil inneholder for eksempel elektriske og mekaniske systemer som påvirker hverandre for å drive kjøretøyet.De fleste moderne biler kjører på både bensin og et batteridrevet elektrisk system.Begge disse systemene må samarbeide for at bilen skal fungere ordentlig.

En kontrollsystemingeniør kan være nødt til å jobbe med systemer som involverer elektriske komponenter så vel som mekaniske, biologiske, kjemiske og økonomiske aspekter.Han eller hun kan konsentrere sin spesialitet på noen av disse områdene eller delta i dem alle samtidig.Dette er moderne og klassiske kontrollsystemteknikk.Den klassiske teorien innebærer begrensede kontroller som bare omhandler enkeltinngangs- og enkeltutgangssystemer ved bruk av differensialligninger.En differensialligning er en matematisk ligning som brukes til å bestemme en enkelt funksjon ved bruk av flere variabler.Dette betyr at kontrollsystemingeniøren må finne ut hvilke årsaker og effekter som vil oppstå i et gitt system under flere potensielle omstendigheter.

Moderne kontrollteori kan derimot håndtere multi-input og multi-output-kontrollere ved bruk av komplekse s-domene.Dette er en viktig utvikling for kontrollsystemingeniøren, fordi den lar ham lage kompliserte multisystemenheter som brukes i komplekse enheter og maskiner.

Inntil nylig kunne man ikke studere kontrollsystemteknikk som et unikt og separat studiefelt.Selv nå gir mange universiteter kurs i kontrollsystemer i sine elektriske og maskintekniske klasser.En kontrollsystemingeniør kan studere et av disse målrettede fagene med vekt på kontrollsystemer og kontrollteori.