Skip to main content

Hva er et tillitsbrudd?

Brudd betyr å bryte, og et tillitsbrudd er i hovedsak en ødelagt tillit, en måte som noen ikke klarer å oppfylle løfter knyttet til noe eller noen som er betrodd ham/henne.I forretningsmessig forstand vil du se begrepet tillitsbrudd noen ganger assosiert spesielt med administrasjonen av tillit.For eksempel kan bobestyreren til et bo bruke alle pengene i det, eller bare unnlater å gjøre jobben sin.Tillitsbrudd kan også brukes i andre forretningssammenhenger, ikke bare administrasjon av tillitsmidler, for å vise hvordan en person bevisst eller gjennom forsømmelse ikke klarte å handle i vilkårene som er spesifisert i avtaler;En regnskapsfører som understreker midler bryter tillit til sine klienter.

Det er mange eksempler på måten en ødelagt tillit kan oppstå, men de har alle ting til felles.Brudd på tillit bryter vilkårene i avtalen mellom de involverte parter.For det andre har personen som bryter tilliten blitt betrodd noe: å administrere midler, investere andres penger, føre tilsyn med ansatte, ta vare på et barn, gi medisinsk behandling, undervise, ta vare på et dyr eller oppføre seg som pastor for en ensamfunnet.

For å komme gjennom livet, må de fleste av oss på et tidspunkt stole på et eller annet aspekt av livene våre til andre.Til og med et leder/ansattes forhold er en av visse typer tillit, styrt av ansettelses- og antidiskrimineringslover.Når du gir noen andre noen autoriteter eller makt i livet ditt, har de en viss kontroll over deg, som når det ikke er æret er et brudd på tilliten.

Breaking Trust er ikke alltid forsettlig.Noen ganger krenker personen som er i stand til å gjøre tilliten til noen andre bare ved å unnlate å gjøre jobben sin godt eller nøyaktig.Andre ganger er handlinger forsettlige brudd og misbruk av personens tillitsposisjon.

I den juridiske omgivelsen kan begrepet tillitsbrudd brukes til å beskrive forretningsforhold der en part ikke klarte å oppfylle eller med vilje brøt vilkårene for en kontrakt.I andre omgivelser kan tillit krenkes på mange måter, mest når en person med makt misbruker sin posisjon.Du kan se på følgende som tillitsbrudd i daglige innstillinger:

  • En lege/terapeut/pastor har en seksuell forbindelse med en pasient/sognebarn.
  • En lærer eller foreldre muntlig, fysisk eller seksuelt misbruker enbarn.
  • En forelder eller fosterforeldre unnlater å gi grunnleggende omsorg til et barn som er overlatt til dem.
  • En leder seksuelt trakasserer ansatte eller bryter lover som regulerer atferd på arbeidsplassen.
  • En arbeidsgiver unnlater å gi statlige mandater til arbeidere.
  • En barnevakt forsømmerHennes kostnad gir også hundrevis av dollar med langdistansetelefonsamtaler.
  • Du kjæledyrs sitter går ikke med hunden din som spesifisert.
  • Noen som tar vare på huset ditt i ditt fravær, vanner ikke plantene dine.

Bruddetav tillit kan være veldig stor, eller ganske liten.Hushuset ditt kan ikke vanne plantene dine, noe som er et lite brudd.Hvis husmannen din tar alle regningene dine, stjeler kredittkortnumrene dine og tar av med møblene dine, er dette et stort tillitsbrudd.

Til tross for disse bruddene, er vi avhengige av andre og må sette tillit til dem fra tid til annen.Enten du overlater bankkontoen din eller renseriet ditt til noen andre, bare husk at flertallet av mennesker planlegger å oppfylle sine avtaler med deg.Evaluer bedrifter, skoler, barnevakter og sjefer ved å få informasjon og referanser fra andre, slik at du lettere kan stole på andre, men med omhu.