Skip to main content

Hva er et kontantinnskudd?

Et kontantinnskudd refererer vanligvis til penger som legges til en sjekk- eller sparekonto, enten via en bankforteller eller en automatisert tellermaskin (ATM).Midler er generelt tilgjengelige for tilbaketrekning umiddelbart etter denne typen transaksjoner.Som en form for sikkerhet kan det også være nødvendig med et kontantinnskudd for en rekke tjenester eller leier.I disse tilfellene kan verdien av innskuddet ikke refunderes på et senere tidspunkt, avhengig av vilkårene i avtalen.

Når kontanter blir satt inn på en finansinstitusjon, er forbrukeren vanligvis pålagt å fullføre en innskuddsslipp som inneholder spesifikk informasjon om kontoen.Dette inkluderer vanligvis et bankkontonummer, navnet tilknyttet kontoen og dollarbeløpet for innskuddet.Mens noen banker pålegger en ventetid når sjekker blir satt inn, er kontanter vanligvis tilgjengelig umiddelbart etter at transaksjonen er fullført.

Mange ganger er enkeltpersoner pålagt å gi et kontantinnskudd når du leier en leilighet eller annen type bolig.Dette hjelper til med å garantere at spesifikke vilkår i en leieavtale er oppfylt og beskytter eierens eiendom mot dyre kostnader forbundet med skade.Avhengig av vilkårene i en leiekontrakt, kan et kontantinnskudd også brukes til fremtidige leiebetalinger.

I noen tilfeller kan en utleier plassere kontantinnskuddet på en rentebærende konto.Interessen den tjener kan da betales til leietakeren på årlig basis.Når beboeren fraflytter enheten, blir pengene som han eller hun opprinnelig betalte som et depositum ofte returnert, så lenge flyttingsforholdene er oppfylt.

Hvis det oppstår skade på eiendommen, kan kontantdeposisjonen, enten fullt ut eller delvis, forspeses.For eksempel kan innvendige vegger eller tepper kreve reparasjon eller utskifting som følge av leietakers omsorgssvikt.Sikkerhetsinnskuddet kan da brukes til å utføre de nødvendige reparasjonene til enheten.

Tilsvarende, i tillegg til en leieavgift, krever visse varer ofte et kontantinnskudd som kan være lik verdien av erstatningen.Når leieposten er returnert, blir innskuddet vanligvis refundert også.I stedet for et kontantinnskudd vil noen selskaper godta et kredittkort og plassere et holde på et spesifisert dollarbeløp som tilsvarer det nødvendige innskuddet.Dette garanterer at midlene vil være tilgjengelige i tilfelle kunden ikke klarer å returnere varen eller på annen måte skader den.Når den leide varen returneres, slippes også holdet som ble plassert på kredittkortet.