Skip to main content

Hva er en prisrabatt?

Prisrabatter er insentiver som tilbys kunder, vanligvis som et middel til å tiltrekke gjentatt virksomhet fra disse kundene.Mens implementeringen av en eller annen form for rabatt på pris vil variere fra en situasjon til en annen, er den grunnleggende ideen å gi kundene en følelse av å motta en slags tilleggsverdi ved ikke å måtte betale standard eller publisert pris for varer og tjenester.Mens mange tenker på en prisrabatt som et verktøy som hovedsakelig brukes av detaljister, er faktum at denne typen strategi ofte brukes til å tiltrekke seg forretningskunder og lokke dem til å gjøre langsiktige forpliktelser til en spesifikk leverandør.

Et av de mer vanlige eksemplene på prisrabatt til en virksomhet eller annen type organisasjon er kjent som volumprisrabatten.Med denne tilnærmingen tilbyr en leverandør klienten en nedsatt pris på hver kjøpte enhet, forutsatt at klienten samtykker i å generere et visst nivå av forretningsvolum i løpet av en gitt periode.I noen tilfeller kan leverandøren også gi en slags rabattinsentiv hvis klienten samtykker i å markedsføre leverandøren som sin leverandør du velger.En ordning av denne typen er vanligvis dokumentert med en formell kontrakt, og låser effektivt inn diskonterte priser for klienten i en periode på alt fra ett til fem år.

Å bruke en prisrabatt på denne måten er vanligvis gunstig for begge parter.For virksomheten som kjøper varer eller tjenester, hjelper rabatten som er opptjent for volumforpliktelser til å holde driftskostnadene lavere, en fordel som til slutt øker det samlede gevinstpotensialet til selskapet.Samtidig kan leverandøren som gir den rabatterte prisingen i henhold til en kontrakt med rimelighet projisere fremtidig kontantstrøm og dermed forbedre prosessen med å planlegge for fremtiden.Forutsatt at ingen uventede hendelser eller omstendigheter materialiserer seg som forstyrrer evnen til hvert parti til å hedre sitt ansvar, er både kjøper og selger sannsynligvis fornøyd med ordningen.

I en grunnleggende detaljhandelsinnstilling brukes en prisrabatt noen ganger til å flytte varer som enten blir avviklet av produsenten eller har ikke klart å fange oppmerksomheten til forbrukerne til den for øyeblikket utsendte utsalgsprisen.Her er ideen å tillate forhandleren å hente minst en del av investeringene hans i varene, siden det har blitt klart at varene ikke vil generere overskuddet som opprinnelig ble projisert.Avhengig av hvor mye av en prisrabatt som brukes på varene, er det en god sjanse for at forhandleren vil dekke grunnleggende kostnader, og muligens tjene en liten overskudd i løpet av salget.

En forhandler kan også velge å bruke en prisrabattmodell som PR eller publisitetsverktøy.Når dette er tilfelle, er fokuset på å tilby varer som er populære for en betydelig rabatt, hvis forbrukeren vil kjøpe andre produkter til vanlig pris.For eksempel kan et supermarked tilby en nedsatt pris på en viss mengde bakkebiff hvis forbrukeren også vil kjøpe et bestemt merke av hamburgerboller.Forbrukeren, som er fornøyd med besparelsene som genereres av prisrabatten, er mer sannsynlig å returnere til forhandleren i fremtiden, og muligens bli en lojal kunde.

Det er de som motsetter seg begrepet prisrabatt.Detractors siterer noen ganger det faktum at ved å bruke en rabatt på forskjellige varer og tjenester, forteller selgeren faktisk forbrukerne at produktene ikke er verdt den opprinnelige enhetsprisen.Imidlertid er det mange selgere som motvirker at det å tilby rabatter i bytte mot å bygge forbrukerlojalitet øker det samlede forretningsvolumet, slik at selgeren kan generere mer i salg enn ellers ville vært mulig ellers.