Skip to main content

Hva er ulykkesforsikring?

Ulykkeforsikring er en form for forsikring som tilbyr en utbetaling når folk opplever skade eller død på grunn av en ulykke.Denne typen forsikringer dekker vanligvis ikke uaktsomhet, Guds handlinger eller naturkatastrofer, og policyen kan omfatte begrensninger som CAPS på totale utbetalinger eller begrensninger på utbetalinger for aktiviteter som anses som risikabelt.Mange forsikringsselskaper selger ulykkesforsikring, som kan kjøpes som en frittstående forsikring eller samles inn i en eksisterende forsikring.Forbrukeren betaler forsikringsselskapet en premie i håp om at en ulykke ikke vil skje, og forsikringsselskapet skriver en policy i håp om at det ikke trenger å betale ut.Ulykkeforsikring kan være en god idé for mennesker som mangler dekning av helsevesenet, og sørger for at de vil kunne få tilgang til medisinsk behandling etter en ulykke, eller for personer med familier som mistenker at familiemedlemmer kan lide økonomisk hvis de døde.Ved å kjøpe ulykkesforsikring kan folk gi seg mer økonomisk sikkerhet.

Ulykkeforsikringer har utbetalinger som varierer, avhengig av alvorlighetsgraden av skadene.Noen inkluderer veldig spesifikt språk om beløp som for eksempel vil bli utbetalt i tilfelle å miste spesielle ekstremiteter.Utbetalingen er utformet for å dekke medisinsk behandling sammen med smerter og lidelser, og hvis en ulykke forårsaker permanent funksjonshemming, kan betalingen være strukturert for å gi midler til at ulykkesofferet kan leve videre.I tilfelle et dødsfall blir fordelene utbetalt til den børsnoterte mottakeren på policyen.

Når man handler for ulykkesforsikring, bør folk spørre om premier og hvilke typer ulykker og hendelser som dekkes.Noen forsikringsselskaper dekker mer enn andre, og noen er beryktet for å se alle påstander med dyp mistanke, og forsinker betalinger til de er fornøyde med at en kunde virkelig oppfyller vilkårene for en utbetaling.For personer som trenger penger for å håndtere umiddelbare utgifter, kan dette være et problem.

En av de vanligste typene ulykkesforsikring er bilulykkeforsikring som er kjøpt av de fleste sjåfører for å beskytte seg selv og andre i tilfelle en ulykke.Andre eksempler inkluderer forsikringspolicyer for reiseulykker som folk kan kjøpe før de reiser, og forsikring som er tilpasset personer som jobber i bestemte bransjer.Slik forsikring kan være kostbar, noe som gjenspeiler den økte risikoen for forsikringsselskapet;En telefonleder, for eksempel, vil være dyrere å forsikre enn en skrivebordsarbeider.