Skip to main content

Hvordan velger jeg de beste akupunkturutøverne?

Selv om kvalifikasjonene for akupunkturutøvere ennå ikke er standardisert, selv i USA, er det visse egenskaper de beste akupunkturutøverne vanligvis deler.Disse inkluderer passende trening og legitimasjon, mange års erfaring på felt og spesifikk erfaring med å behandle vanlige symptomer eller sykdommer, spesielt symptomene eller sykdommen som behandlingen blir søkt.Rimeligheten av akupunkturbehandlingen kan også være en vurdering.

I USA krever 40 stater spesifikk opplæring for å praktisere akupunktur.Dette inkluderer vanligvis en utdanning på masternivå og en skriftlig og praktisk undersøkelse som må vedtas for å få sertifisering og lisens til å praktisere akupunktur.Dette gjelder også i de tre kanadiske provinsene British Columbia, Alberta og Quebec.Når du velger en akupunkturutøver i stater og provinser som regulerer akupunktur på denne måten, vil de beste akupunkturutøverne ha en full, aktiv lisens.

I noen områder i USA er det ingen statlig standard for akupunkturpraksis.I disse tilfellene vil de beste akupunkturutøverne bli godkjent gjennom National Commission for sertifisering av akupunkturister (NCCA).Medlemmer av NCCA vil enten ha en grad i orientalsk medisin fra en akkreditert skole eller vil ha brukt fire år på å jobbe som lærling til en sertifisert akupunktør.

En annen vurdering når du velger den beste akupunkturutøveren er mengden erfaring utøveren har.Antall års praksis er en indikator, men det er også viktig å vite antall pasientkontakter per år, samt antall unike pasienter som er sett.En utøver som jobber i en langsom praksis eller som prøver å bygge sin praksis kan ha et års erfaring som tilsvarer pasientkontaktene på seks måneder brukt i en praksis som er mye travlere.

Den beste akupunkturutøveren for en gitt potensiell pasient erOgså erfaren med å behandle tilstanden som pasienten søker omsorg for.Noen akupunkturutøvere spesialiserer seg på å balansere velværekontinuumet for sinn-kropp, andre i å adressere spesifikke fysiske symptomer.Atter andre akupunkturutøvere har bygget praksis rundt å håndtere helse og velvære hos mennesker med visse sykdommer, som kreft eller hjertesykdom.

Effektiv akupunktur krever ofte en rekke behandlinger, så kostnadene kan bli en betydelig faktor for å velge den beste akupunkturutøveren.Mens mange forsikringsselskaper dekker noen eller alle kostnadene forbundet med akupunkturbehandling, må pasienter sjekke nøye at den potensielle akupunkturutøveren oppfyller kravene til forsikringsselskapet for refusjon.I tillegg tilbyr noen akupunkturutøvere en tjeneste kjent som samfunnsakupunktur, der omsorg er gitt i en gruppeinnstilling.Kostnadene for dette er ofte mye lavere enn kostnadene for tradisjonell individuell behandling.