Skip to main content

Co to są branże kreatywne?

Kreatywne branże to branże koncentrujące się na produkcji pracy twórczej, od produkcji filmowej i telewizyjnej po sztuki.Różni się to od branż kulturalnych, które zachowują, chronią i promują dziedzictwo narodowe w muzeach i kampaniach turystycznych.Wiele narodów promuje oba te branże za pomocą różnych programów, w tym zachęty podatkowe, dotacje i rządowe ubezpieczenia dla dużych projektów.W poszczególnych krajach definicje i granice mogą się rozmyć.

Prace twórcze obejmują sztukę wizualną, muzykę, pisanie, sztukę sceniczną, projektowanie, produkcję ekranu i powiązane działania.Członkowie branż kreatywnych są często innowacyjne i artystyczne i obejmują artystów, personelu wsparcia, ekspertów technicznych, agentów i przedstawicieli.Zamiast wykonywać tego rodzaju pracę z myślą o konkretnych celach ekonomicznych, ludzie robią to ze względu na swoje wewnętrzne zalety, niezależnie od tego, czy przekazują informacje ludziom poprzez książki, czy zabawne tłumy na koncertach.

Perspektywy ekonomiczne dla branż kreatywnych mogą się różnić.Podaż i popyt niekoniecznie są stabilne, a ponieważ ten rodzaj pracy nie jest koniecznością życia, trudne czasy ekonomiczne mogą prowadzić do zmniejszenia odsetek od członków społeczeństwa lub zmiany żądań publicznych.Ludzie mogą być bardziej zainteresowani telewizją i filmami niż drogie dzieła sztuki, na przykład, ponieważ doceniają to, na co mogą sobie pozwolić.Stawki wynagrodzenia różnią się i mogą obejmować świadczenia dla pracowników.Bezpieczeństwo pracy zależy od rodzaju pracy, którą wykonuje osoba, i poziomu umiejętności.Ktoś taki jak utalentowany redaktor dźwięku z wieloletnim doświadczeniem będzie cennym atutem, podczas gdy asystent administracyjny może nie być tak integralny z udaną produkcją pracy kreatywnej.

Kraje śledzą zdrowie swoich branż kreatywnych, szukając trendów i obszarówobawa.Wkład w dziedzictwo kulturowe poprzez sztukę i inne prace twórcze są ważnym sposobem na budowę kapitału gospodarczego i kulturowego w czasie;Naród z licznymi słynnymi dziełami kreatywnymi może przyciągnąć turystów, a także osoby zainteresowane rynkiem sztuki.W niektórych przypadkach linie między branżami kulturowymi i kreatywnymi mogą być trudne do narysowania.Na przykład miasto ze słynną orkiestrą lub operą może uznać je zarówno na kreatywne, jak i kulturalne, ponieważ dodaje do historii kultury Citys, przyczyniając się do sztuk scenicznych do miasta Creative Industries.