Skip to main content

Co to są firmy konsultingowe?

Firmy konsultingowe energetyczne są rodzajem usług wsparcia biznesowego, które pomagają firmom w ocenie ich obecnego poziomu zużycia energii i pomagają w określaniu prawdziwego poziomu potrzeb energetycznych, które pozwoliłyby firmie funkcjonować przy szczytowej wydajności.W wielu sytuacjach ten rodzaj firmy konsultantowej uważnie przyjrzałby się nie tylko, w jaki sposób wykorzystywane są różne formy energii, ale także sposoby na modyfikację tego wykorzystania, aby była bardziej opłacalna i przyjazna dla środowiska.W tym celu firma zajmująca się konsultacjami energetycznymi często zatrudnia inżynierów, którzy mogą zapewnić wgląd w poprawę struktur wykorzystywanych przez klienta, aby zużycie energii było bardziej wydajne.

Istnieje kilka sposobów, w jakie firmy konsultingowe mogą pomóc firmie.Jedną z podstawowych usług jest po prostu ocena obecnego poziomu wykorzystania różnych form energii, w tym energii elektrycznej, gazu ziemnego lub dowolnych form alternatywnej energii, które są używane do obsługi linii produkcyjnych lub innych obiektów należących do klienta.Tutaj celem jest pomoc klientom w zrozumieniu prawdziwych kosztów związanych z wykorzystaniem różnych form energii.

Stamtąd firmy konsultingowe energetyczne często starają się sugerować, jak zwiększyć wykorzystanie różnych form energii.Tutaj często celem jest pomoc klientom w opracowywaniu bardziej wydajnych metod wykorzystywania energii, umożliwiając obniżenie kosztów energii.Na przykład konsultant może zauważyć, że energia jest wydawana na utrzymanie oświetlenia w części operacji, która jest rzadko zajęta.Instalowanie czujników, które automatycznie włączają i wyłączają światła, gdy pracownicy wchodzą i wychodzą z przestrzeni, pomaga zmniejszyć zużycie energii, a tym samym obniżyć koszty energii klienta.

Wiele firm konsultingowych wykorzystuje inżynierów, którzy mogą ocenić struktury należące do klientów, i sugerowaćW przypadku zmian takich jak dodanie izolacji w ścianach i sufitach, zmiana z okien z pojedynczych na podwójnie spane lub wymianę przestarzałego urządzeń ogrzewania i chłodzenia, który jest nieodpowiedni dla przestrzeni.W niektórych sytuacjach ten rodzaj firmy nadzoruje wdrażanie zmian dla klienta, zajmując się takimi szczegółami, jak wybór dostawców i nowy sprzęt, a nawet uzyskując wszelkie lokalne zezwolenia, które mogą być wymagane przed wprowadzeniem zmian.

Ogólnie rzecz biorąc, firmy konsultingowe energetyczne wykorzystują ustrukturyzowany harmonogram opłat za oferowane przez nich usługi.Proste kontrole i zalecenia dotyczące zmian są często oparte na płaskich opłatach, podczas gdy bardziej długoterminowe zaangażowanie we wdrażanie tych zmian może wymagać zawarcia umowy.Umowa pomaga zdefiniować liczbę godzin, które zostaną naliczone za wysiłek i konkretne zadania, które firma zgadza się wykonywać w imieniu klienta.Podczas gdy zatrudnienie konsultanta ds. Energii może oznaczać sporo kosztów na froncie, koszt jest często odzyskiwany w krótkim czasie, w oparciu o różnicę kosztów energii po zakończeniu pracy firmy.