Skip to main content

Jakie są inicjatywy zrównoważonego rozwoju?

Inicjatywy zrównoważonego rozwoju to polityki i procedury, które firma przyjmuje w celu wykazania zaangażowania w praktyki przyjazne dla środowiska.Inicjatywy zazwyczaj obejmują sektory energii, surowców, transportu, detalicznego i technologii informatycznych.Zrównoważony rozwój w kontekście biznesowym ma tendencję do objęcia parasola społecznej odpowiedzialności społecznej.Jest to rodzaj inicjatywy, która zyskuje przyczepność w zakresie, w jakim korporacja uważa, że konsumenci dbają o stanowisko korporacji w tej sprawie.

Naukowe pojęcie o zmniejszającej ekologicznej żywotności Ziemi z powodu gazów cieplarnianych i innych wpływów na środowisko, znanychJako globalne ocieplenie było tradycyjnym impulsem inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.Przed pod koniec 2000 roku popularnym opinią było to, że globalne ocieplenie było czymś w rodzaju produkcji wściekłych ekologów.Jednak w ostatniej części dekady zbieżność do tworzenia filmów w tej sprawie, opowiadającym się za sławnymi ludźmi, nagrodę Nobla przyznaną z powodu świadomości problemu, a ruchy w mediach społecznościowych pozytywnie wciągnęły ten problem w głównym nurcie.

Polityka rządowa w wielu krajach zmieniła się, aby odzwierciedlić tę nową świadomość jej okręgów wyborczych.Normy dotyczące efektywności energetycznej, recykling, kontrola emisji, ochrona, innowacje w transporcie masowym i rozwój nowych źródeł władzy stały się gorącymi tematami regulacji i rozwoju rządu.Rządy wywierają presję na korporacje w różnych sektorach, aby przyjęli te nowe obawy i złożyć je w łańcuchach produkcji i dostaw.Zmiana sposobu, w jaki firma prowadzi działalność, jest jednak kosztowną propozycją i wymaga dowodu, że przyniesie ona zyski zysku.

Inicjatywy zrównoważonego rozwoju są zmianami w praktykach biznesowych, które firma przyjmuje w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.Cechą tego rodzaju inicjatywy jest zmiana, która pokazuje troskę o ochronę dzisiejszego środowiska dla przyszłych pokoleń.Na przykład firma elektroniczna może zmniejszyć całkowitą ilość pakowania, z którego korzysta i zmienić materiały recyklingowe, aby wykazać zaangażowanie w zrównoważony rozwój.Może również ustanowić system akceptowania przestarzałej elektroniki od klientów, podejmując odpowiedzialność i koszty właściwego pozbycia się przedmiotów, aby zapobiec zanieczyszczeniu składowisk.

Najważniejsze inicjatywy zrównoważonego rozwoju korporacyjnego jest możliwość bycia przyjaznym dla środowiska, a jednocześnie nadal przyjazne dla środowiska, choć nadal przyjazne dla środowiskaosiąganie zysków.W konsekwencji ostatecznym impulsem wielu takich inicjatyw jest przekonanie firmy, że zmiany sprawiły, że konsument.Konsumenci często oklaskują zrównoważone inicjatywy i wspierają je portfelem, ale tylko w zakresie, w jakim nie są strasznie niedogodne, mogą sobie pozwolić na luksus droższej opcji i uważają, że zrównoważony wybór jest funkcjonalnym odpowiednikiem mniej zrównoważonej opcji.Przykładem tej zagadki jest powolne przyjęcie mniejszych, oszczędnych samochodów w USA, w których sondaże konsumenckie wydają się wskazywać na korzystną opinię na temat takich samochodów, ale faktyczne zakupy mają tendencję do wierzenia tego stanowiska.