Skip to main content

Jakie są różne metody finansowania rozwoju społeczności?

Finansowanie rozwoju społeczności (CD) odbywa się przede wszystkim poprzez dotacje, pożyczki i wydawanie obligacji komunalnych.W wielu przypadkach finansowanie udostępnione programom rozwoju społeczności zostały celowo przeznaczone na cele dotacyjne i pożyczkowe.Aby uzyskać dostęp do tego rodzaju finansowania rozwoju społeczności, należy zwykle składać formalny wniosek za pośrednictwem pożyczki lub procesu składania wniosków o dotację.Ustanowienie polityk społeczności.Rządy i prywatne firmy zainteresowane wspieraniem tych działań w zakresie planowania społeczności często ustanawiają specjalne fundusze w tym wyraźnym celu.Niektóre są ustalane jako programy dotacji, podczas gdy inne są oferowane jako pożyczki. Często finansowanie rozwoju społeczności są przyznawane przez rząd bezpośrednio oficjalnej grupie rozwoju społeczności.Z kolei grupa czasami ustanawia własny fundusz dotacji i zaprasza osoby, które interesują się wspieraniem celów grupy CD, aby ubiegać się o część tych funduszy w celu ułatwienia specjalnych programów na rzecz mieszkania i rozwoju miast.Organizacje takie jak szkoły i instytucje społeczne często ubiegają się o tego rodzaju dotacje, aby lepiej służyć społecznościom, w których się znajdują.

Finansowanie może być również przyznawane bezpośrednio od firm działających w społeczności.Większość firm oferujących fundusze rozwoju społeczności to duże korporacje, które ustanowiły specjalne fundusze na cewkę charytatywną w danym obszarze.Ten rodzaj finansowania jest często przekazywany bezpośrednio dla wstępnie wybranych organizacji non-profit lub może być oferowany grupie w celu ustanowienia polityki społecznej, która przyniesie korzyści podstawowej bazie klientów biznesowych.

Pożyczki są kolejną metodą finansowania rozwoju społeczności.Banki i prywatni pożyczkodawcy czasami rozszerzają pożyczki na poszczególne programy rozwoju społeczności.Często ten rodzaj finansowania rozwoju społeczności służy do ułatwienia dużych projektów, takich jak przebudowa centrum obywatelskiego lub budowanie nowego systemu autostrady.Projekty tej skali są często finansowane z wielu programów dotacji i pożyczek w celu zapewnienia wystarczającego kapitału, aby wesprzeć terminowe zakończenie.

Obligacje miejskie są również czasami tworzone do finansowania rozwoju społeczności projektów na dużą skalę.Są one jednak wydawane tylko przez rządowe grupy rozwoju społeczności.Inwestorzy kupują obligację komunalną z oczekiwaniem, że obligacja dojrzewa w określonym czasie, po którym zostanie spłacona.Jednak w tym czasie grupa wykorzystywana jest tego rodzaju finansowanie rozwoju społeczności