Skip to main content

Jakie są różne rodzaje programów rozwoju społeczności?

Większość programów rozwoju społeczności ma na celu poprawę życia mieszkańców na określony obszar.Jednym z powszechnych przykładów takiego programu jest taki, który pomaga dorosłym poznać umiejętności, których potrzebują, aby wejść do siły roboczej.Wiele społeczności zawiera również programy, które koncentrują się na zdrowiu mieszkańców, edukując ludzi na temat znaczenia pozostania w zdrowej wagi lub uzyskania profilaktycznej opieki zdrowotnej.Inny rodzaj programu koncentruje się na bezpieczeństwie ludzi w społeczności, starając się usunąć ich z niebezpiecznych sytuacji.

Niektóre osoby są bezrobotni i nie mogą karmić swoich rodzin, dlatego istnieją programy rozwoju społeczności koncentrujące się na poprawie umiejętności pracy.Założeniem tego rodzaju programu jest to, że rozpoczęcie u podstaw problemu może zmniejszyć potrzebę innych rodzajów programów, takich jak te, które pomagają mieszkańcom płacić narzędzia, uzyskać bezpłatną żywność lub oszczędzać pieniądze na mieszkaniach.Programy, które koncentrują się na nauczaniu umiejętności zawodowych dla mieszkańców, mogą również oferować pomoc w znalezieniu stanowisk pracy, które należy wypełnić, czy to tymczasowo lub długoterminowe.Rezultat jest często zatrudniony więcej mieszkańców niż wcześniej, co może prowadzić do lepszego rozwoju gospodarczego dla całego regionu i prawdopodobnie zachęcania innych miejsc pracy i pracowników do tego obszaru.

Istnieją również programy rozwoju społeczności, które koncentrują się na poprawie zdrowia mieszkańców.Na przykład niektóre obszary zawierają centra, które edukują mieszkańców na temat znaczenia pozostania w idealnej wadze, aby uniknąć zwiększenia epidemii otyłości.Inni starają się nie tylko edukować, ale także upewnić się, że ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na opiekę zdrowotną.Mogą dystrybuować niektóre szczepienia mieszkańcom za darmo lub po obniżonej cenie, oferować bezpłatne kontrole dentystyczne lub udzielić porady na temat utraty wagi w zdrowy sposób.Ponadto wiele programów rozwoju społeczności koncentruje się na zapewnieniu, że dzieci i osoby starsze w tym obszarze w szczególności otrzymują regularną opiekę zdrowotną, ponieważ grupy te są często uważane za najbardziej prawdopodobne, że będą poważnie chory.

Programy rozwoju społeczności również czasami dążą do poprawy bezpieczeństwamieszkańców.Na przykład mogą spróbować zmniejszyć liczbę osób bezdomnych w okolicy, upewniając się, że osoby potrzebujące mieszkalnictwa mogą go uzyskać w obniżonej tempie lub przynajmniej mieć dostęp do schronienia.Mogą również próbować wyciągnąć mieszkańców z niebezpiecznych sytuacji, które mogą obejmować przemoc domową, narkotyki lub inne przestępstwa.Takie programy rozwoju społeczności często próbują edukować mieszkańców, jednocześnie oferując miejsce na pobyt, numer do wywołania lub inne zasoby, które mogą pomóc w poprawie złych sytuacji.