Skip to main content

Jakie są różne rodzaje narzędzi do tworzenia społeczności?

Rozwój społeczności występuje w wielu formach i od różnych osób zainteresowanych poprawą różnych aspektów obszarów lokalnych.Zaangażowani obywatele, przywódcy polityczni i działacze mogą zostać programistami społeczności, współpracując w celu rozwoju lokalnej polityki i uczestnictwa w planowaniu regionalnym.Osoby te muszą działać w kontekście społeczności, prawa i instytucji społecznych.Narzędzia do rozwoju społeczności i mdash;takie jak ustawy, umiejętności negocjacyjne i dostosowane planowanie ekonomiczne mdash;może pomóc obywatelom i decydentom współpracować w celu wzmocnienia i wzbogacania dzielnic.

Konstytucje, ustawy i zasady są podstawami narzędzi do rozwoju społeczności.Przepisy te kierują administratorami, informując liderów obywatelskich o oczekiwaniach społeczności i lokalnych przepisach.Aktywiści mogą pracować nad tym, aby przywódcy polityczni tworzyli nowe przepisy, dostosowywać istniejące przepisy lub egzekwować zignorowane zasady.

Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne są niezbędnymi narzędziami do rozwoju społeczności.Często programiści starają się zaspokoić potrzeby różnych grup ludzi.Na przykład grupa działaczy może chcieć, aby samorząd budował centrum kultury, podczas gdy inna grupa zaangażowanych obywateli nie widzi potrzeby ani nie chce zapłacić za takie miejsce.Narzędzia mediacyjne i negocjacyjne mogą pomóc w nawigacji i narażaniu sytuacji takich jak ta i podobne punkty konfliktu.

Rozwój kultury może prowadzić do bardziej spójnej społeczności, która zbiera wspólne ideały.Społeczności z kulturą mają tendencję do przyciągania obywateli o podobnych gustach i wartościach, jednocześnie nadając dzielnicy poczucie tożsamości i dumy.Może to być w wielu formach, w tym w nazwie sąsiedztwa, kojarząc społeczność z symbolami dumy, utrzymywanie wydarzeń społecznościowych skoncentrowanych na muzyce i sztuce oraz stosowanie taktyk public relations podczas reagowania na doniesienia medialne o tym obszarze.

Rozwój gospodarczy to seria powiązanych narzędzi do rozwoju społeczności mających na celu stymulowanie lokalnej gospodarki, zwiększenie dochodów podatkowych i wprowadzanie miejsc pracy w ten obszar.Liderzy cywilni mogą próbować przyciągnąć nowe firmy, obniżając bariery wejścia społeczności, takie jak wysoki czynsz i podatki.Podobnie liderzy mogą zmienić ustawy i zasady, aby ułatwić działalność istniejącym firmom.Właściciele małych firm mogą łączyć się, aby stworzyć społeczności biznesowe, które promują się i organizują wydarzenia sąsiedzkie.Sukces rozwoju społeczności zwykle zależy od strategicznego planowania przywódców politycznych w okolicy.Takie plany są zwykle częścią zestawu narzędzi do rozwoju społeczności, które koncentrują się na mocnych stronach, słabościach obszaru i długoterminowych planach społeczności.Przywódcy polityczni mogą analizować finanse i tworzyć budżety w celu ustalenia, które elementy rozwoju społeczności są wykonalne finansowo.W zależności od dostępnego finansowania przywódcy mogą być zmuszeni do ustalenia priorytetów lub rozwiązania problemów społeczności w kolejności bezpośredniego znaczenia.