Skip to main content

Jakie są różne rodzaje polityk wzrostu gospodarczego?

Kiedy rośnie gospodarka kraju, standard życia dla jego obywateli często się poprawia.Więcej osób zazwyczaj ma pracę i wyższe dochody.Polityka wzrostu gospodarczego często koncentruje się na utrzymaniu równowagi między podatkami a dochodami, utrzymaniu niskiego bezrobocia i obniżaniu inflacji.Podatki są często problemem w polityce, a jeśli podniesione zbyt wysokie mogą wpłynąć na chęć pracy i zdolność do zakupu.Często przedmiot polityki wzrostu gospodarczego, wsparcie rozwoju nowych pomysłów i technologii jest zazwyczaj korzystne dla dobrego samopoczucia kraju.

Bilans między eksportem produktów do innych krajów a importem towarów zagranicznych jest często rozwiązywana przez politykę wzrostu gospodarczego również.Cykl biznesowy może również mieć wpływ na wzrost gospodarczy.Jeśli nastąpi pogorszenie koniunktury, mogą zostać utracone miejsca pracy, co ogólnie prowadzi do spadku gospodarki.Rząd może ulec pokusie podnoszenia podatków, aby zrekompensować utracone przychody, ale jeśli stawka podatkowa jest zbyt wysoka, ludzie zazwyczaj zarabiają mniej pieniędzy i mniej pracy.Istnieją polityki, które mogą uniknąć poważnego pogorszenia koniunktury, a korzystne polityki podatkowe mogą zachęcać do wydajności i wydatków.

Inne polityki wzrostu gospodarczego koncentrują się na stóp procentowych, które, jeśli niższe ogólnie pozwalają ludziom wydawać więcej.Poprawiono również popyt, który często pobudza wzrost gospodarczy.Jeśli popyt rośnie szybko, firmy, które produkują towary i usługi, mogą nie być w stanie nadążyć.Ceny często rosną, powodując spadek popytu, zanim będzie mógł zrobić dowolne dobra.Wzrost gospodarczy jest czasem kontrolowany za pomocą deflacyjnych polityk w tym przypadku, co może obejmować wzrost podatków i stóp procentowych oraz obniżki pieniędzy wydanych przez rząd.

Różnica w opodatkowaniu oparta na niskich i wysokich dochodach jest często przedmiotem wzrostu gospodarczegoZasady.Niższe podatki mogą umożliwić zwiększenie płac i poziomów dochodów, podczas gdy jakość siły roboczej, edukacji i aktywów szkoleniowych jest zazwyczaj poprawiana.Wzrost może być następnie równomierny, a gospodarka zarządzana w bardziej stabilnym tempie.

Polityka wzrostu gospodarczego może również pomóc stymulować odkrycie nowych zasobów i technologii.Innowacje w nauce pozwoliły na rozwój polimerów, a także nadprzewodników.Procesy takie jak badania, produkcja i biznes mogą być bardziej wydajne przy użyciu zaktualizowanych technologii, pobudzając gospodarkę poprzez wydatki i zwiększone możliwości.Wsparcie pomysłów w kraju i na zewnątrz może pomóc w dodatkowych odkryciach;Polityka wzrostu gospodarczego, która koncentruje się na edukacji i nowych patentach, mogą również utrzymać stały przepływ innowacji.