Skip to main content

Co to jest historia korporacyjna?

Historia korporacyjna to tekst elektroniczny lub pisemny opisujący pochodzenie i działalność jednostki biznesowej.Historia korporacyjna często stanowi linię czasową obejmującą wszystko, od założenia firmy po wydarzenia występujące w dzisiejszych czasach.Historie te służą jako cenne narzędzie marketingowe dla firm i często są wykorzystywane do kształtowania opinii publicznej o firmie.Mogą również służyć jako wewnętrzne przypomnienie o celach i wizjach firmy i jej założycieli.Dokładny skład historii korporacyjnej może się różnić w zależności od firmy.Większość obejmuje przegląd założycieli firmy, w tym sposób, w jaki i dlaczego uruchomili organizację.Zasadniczo zawierają informacje na temat kluczowych osób, takich jak liderzy firmy lub osoby, które wprowadziły ważne produkty lub pomysły.Inne obejmują kluczowe wydarzenia w historii firmy, takie jak nowe produkty, lokalizacje lub technologie.W przypadku organizacji zorientowanych na produkt historia korporacyjna obejmuje również linię czasu na temat zmiany produktu na przestrzeni lat.

Wiele firm obejmuje również czynniki zewnętrzne w historii korporacyjnej, aby zilustrować, w jaki sposób firma odnosi się do innych organizacji.Może to obejmować szczegółowe znaczenie partnerstwa z innymi firmami lub grupami lub opisanie, w jaki sposób firma zmieniła się w odpowiedzi na wydarzenia historyczne, przepisy lub kamienie milowe branżowe.Zawiera również szczegóły dotyczące fuzji, przejęć i sprzedaży, które pomogły rozwinąć lub zmniejszyć działalność.

Jedną z podstawowych funkcji historii korporacyjnej jest służenie jako narzędzie marketingowe dla firmy.Firmy mogą wierzyć, że te historie ilustrują wspólną przeszłość konsumentom i dostawcom.Mogą również pomóc w podkreśleniu innowacji lub ukochanych produktów, które firma wprowadziła w przeszłości, co może dać społeczeństwu korzystne spojrzenie na organizację.Firmy mogą również studiować własną historię korporacyjną, aby uzyskać wgląd i inspirację do nowych produktów lub usług, które można wprowadzić lub ożywić.W ten sposób historia może również służyć jako pamięć organizacyjna lub gromadzenie danych o tym, jak firma była prowadzona w przeszłości. Firmy często wytwarzają historię korporacyjną z okazji głównego kamienia milowego, takiego jak rocznica lub poważna zmiana.Korporacja może zatrudnić firmę, aby przygotować tę historię lub wybrać zespół do wykonania tego zadania wewnętrznego.Historia korporacyjna może być wydawana jako specjalna książka lub broszura, którą można sprzedać lub rozdawać pracownikom, akcjonariuszom, interesariuszom i społeczeństwu.Wiele firm zawiera również próbkę swojej historii korporacyjnej na swojej stronie internetowej.Niektóre innowacyjne firmy podkreślają także swoją historię z muzeami i innymi wizualnymi reprezentacjami poprzednich produktów i osiągnięć.