Skip to main content

Co to jest zielona gospodarka?

Zielona gospodarka jest zasadniczo gospodarką, której celem jest stworzenie poczucia jedności społecznej i równości, jednocześnie pamiętając o wpływie na środowisko.Jego głównymi celami jest utrzymanie tych wartości przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego poprzez inwestowanie w ekologiczne praktyki.Odbywa się to za pomocą środków rządowych, takich jak przepisy, tworzenie polityki oraz finansowanie prywatne i publiczne.Silny nacisk kładziony jest na pomoc osobom, które polegają na naturze w zarabianiu na życie i którzy nie mają wielu innych zasobów lub bogactwa.

Istnieje kilka szkół myśli, co stanowi zieloną gospodarkę, ale większość obejmujeOgólne holistyczne podejście.Wiele innych ruchów lub ideologii jest często uwzględnianych w definicji zielonej gospodarki, głównie w zależności od tego, który konkretny zielony ekonomista zapewnia tę definicję.Niektóre z bardziej powszechnych tematów dotyczą sprawiedliwości społecznej, polityki i odnawialnych źródeł energii.Podstawowym tematem wszystkich szkół myślenia jest jednak harmonijna interakcja z naturą i wzrostem gospodarczym.

Niektórzy zielonymi ekonomistów zdefiniowali go jako część innych oddziałów ekonomii, takich jak ekonomia neoklasyczna lub marksistowska.Ci ekonomiści zazwyczaj zastępują jedną tradycyjną definicję lub klasyfikację bardziej zorientowaną na przyrodę.Jednym z przykładów byłoby wymienienie natury w ramach proletariatu, który w marksistowskiej ekonomii jest wykorzystywany do użytku w celu zapewnienia wartości ogólnej społeczności gospodarczej.Uważa, że zielona gospodarka jest łatwiejsza do wdrożenia, jeśli jest już częścią ustalonej szkoły myślenia. Głównym wyzwaniem w definiowaniu i usprawnieniu zielonej gospodarki jest brak centralnej struktury i ideologii.Istnieje wiele szkół myślenia, które, choć podobne, nie do końca zgadzają się, jak podejść do problemu.Kolejnym kluczowym wyzwaniem jest prosta ekonomia;Wiele firm wymaga zachęt do inwestowania w zielone trendy gospodarcze, ponieważ zwykle nie jest to tak lukratywne jak tradycyjne inwestycje gospodarcze.Niektóre kraje, takie jak Niemcy, Unia Europejska i Stany Zjednoczone, uchwalały przepisy obejmujące te zachęty, ale wzrost jest powolny.

Kolejnym wyzwaniami związanymi z tworzeniem zielonej gospodarki są przepisy, które przekazały niektóre konflikty z Arenas z tymi, które powstaływ innych.Odbywa się to głównie w handlu międzynarodowym, ponieważ różne kraje i organizacje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, mają pisemne polityki, które w jakiś sposób są sprzeczne z zasadami innego kraju lub organizacji, co utrudnia wdrożenie inicjatyw.Pomimo faktu, że formalna koncepcja zielonej gospodarki istnieje od kilku dziesięcioleci, nadal stoi w obliczu wielu wyzwań związanych z w pełni realizowanym i zdefiniowanym.