Skip to main content

Co to jest program tworzenia miejsc pracy?

Programy tworzenia miejsc pracy to inicjatywy stosowane przez rządy do tworzenia możliwości pracy dla obywateli, którzy są obecnie bezrobotni.Choć zazwyczaj związane z działaniami podejmowanymi przez rządów krajowych, rządy państwowe i prowincjonalne, a nawet lokalna gmina, mogą podjąć kroki w celu opracowania i obsługi tego rodzaju programu w celu obsługi ludzi żyjących w jurysdykcji.Program tworzenia miejsc pracy może nastąpić w odpowiedzi na warunki ekonomiczne, które prowadzą do wysokiego poziomu bezrobocia lub jako sposób lokalnego jurysdykcji do radzenia sobie z zamknięciem głównych branż w jego granicach.

Podstawowym celem programu tworzenia miejsc pracy jest generowanie możliwości zatrudnienia dla osób bez pracy i mają trudności z zabezpieczeniem innego stanowiska.Czasami program może przyjąć formę ustanowienia konkretnego działu przez lokalny, stanowy lub krajowy rząd, aby zatrudnić przesiedlonych pracowników do określonego projektu.Program tworzenia miejsc pracy może również obejmować współpracę z firmami w celu zapewnienia zachęt do tworzenia nowych miejsc pracy, a następnie szkolenia wykwalifikowanych osób do obsadzenia tych stanowisk.Sam program może nawet przyjąć formę programu przekwalifikowania, aby zapewnić obywatelom nowe umiejętności zawodowe, umożliwiając im konkurowanie o pracę już dostępną na rynku lokalnym.

Kilka korzyści może pochodzić ze starannie stworzonego programu tworzenia miejsc pracy.Pomagając obywatelom, którzy są obecnie bezrobotni w celu zabezpieczenia stałej pracy, program pomaga stymulować lokalne gospodarki.Ponieważ osoby te ponownie pracują, są w stanie nadal płacić wydatki gospodarstw domowych i kupować towary i usługi od lokalnych dostawców.Niższe bezrobocie oznacza mniejsze zapotrzebowanie na zasoby przeznaczone na pomoc dla bezrobotnych, umożliwiając łatwo dostępne w przyszłości zasoby.Na poziomie osobistym program tworzenia miejsc pracy może znacznie przyczynić się do zmniejszenia utraty pewności siebie i poczucia bezradności, której często występuje podczas próby znalezienia pracy i niezdolności do tego.Z tej perspektywy program może wiele zrobić, aby zwiększyć poczucie wartości tych, którzy są w stanie w końcu znaleźć pracę w ramach wysiłków sponsorowanego przez rząd planu pracy i pomóc im poczuć się bardziej samowystarczalnym.

Ponieważ istnieje wiele sposobów struktury programu tworzenia miejsc pracy, ważne jest, aby dokładnie ocenić przyczyny wzrostu bezrobocia.Często prowadzi to do pomysłów na konfigurację programu, aby był to najlepszy możliwy wynik.Na przykład, jeśli pomysł polega na wsparciu wysiedlonych pracowników, którzy tracą pracę z powodu cięć w określonej branży, program prawdopodobnie będzie miał komponent przekwalifikowania pracy, który wyposaża pracowników do pracy, które są dostępne w ich obszarze.Stamtąd, staranie się dopasować tych, którzy zostali przekwalifikowani do odpowiedniego pracodawcy, często przyspiesza proces zatrudniania, zapewniając pracodawcom wykwalifikowanych pracowników i wcześniej bezrobotnych pracowników nową pracę i ponowną szansę na realizację swoich celów finansowych.