Skip to main content

Co to jest przepis antydillucji?

Większość akcjonariuszy decyduje się na inwestowanie zasobów finansowych w nadzieje nie tylko zachowania wartości pierwotnej inwestycji, ale także realizacji zwrotu z tej inwestycji.Jednym z powodów, dla których każdy inwestor może rozsądnie oczekiwać, że spółka wydawająca akcje lub obligacje dołoży wszelkich starań, aby zapewnić te zwroty, jest postanowienie antydillucji znalezione w wielu umowach związanych z własnością akcji.Oto jak przepis antydillucji działa na rzecz ochrony praw i przywilejów wszystkich akcjonariuszy w spółce.

Jedna z głównych zabezpieczeń, które są rozszerzone na akcjonariuszy z postanowieniem antydillucji, jest gwarancja, że ich akcje nie zostaną zdewaluowane w razieSpółka cieszy się podziałem akcji lub emisją dodatkowych akcji.Oznacza to, że jeśli inwestor kupi dwa tysiące akcji w spółce A w cenie 10,00 USD (USD) za akcję, akcje nadal będą warte co najmniej 10,00 USD każda, bez względu na to, ile akcji jest już dostępnych.

Oczywiście przepis przeciwdillucji nie uniemożliwia zwiększenia wartości akcji;Jednak przepis ustanawia wartość najwyższą dla akcji zwykłych, której nie można manipulować.Jest to czasami określane jako przykład prawa do subskrypcji lub uprawnienia do subskrypcji, które są rozszerzone inwestorowi w momencie zakupu zapasów.

Kolejnym ważnym aspektem przepisu antydillutowego jest ochrona właściwego procesu zapobiegawczego, który może pojawić sięgrać.Przepis antydillucji nie tylko chroni inwestora przed utratą przychodów lub zasobów z powodu ułamkowej własności spółki.W rzeczywistości przepis często stwierdza również, że wszelkie zmiany w bieżącym procesie wydawania akcji lub liczba wyemitowanych akcji zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem wszystkim akcjonariuszom.Często określona minimalna kwota wcześniejszego powiadomienia jest określana w kategoriach przepisu antydillucji.To powiadomienie pozwala każdemu inwestorowi możliwość ustalenia, czy zatrzymać akcje, kupić więcej tego samego zapasów, czy też całkowicie rozładować akcje.

Przepis dotyczący antydillucji jest wspólnym elementem większości transakcji zakupowych.Po prawidłowym napisaniu zapewniają one sprawiedliwy poziom ochrony nowego akcjonariusza, bez obiecania jakiegokolwiek zwrotu lub wzrostu pierwotnej inwestycji.Jednocześnie przepis antydillucji zapewnia, że akcjonariusz będzie utrzymywany na bieżąco z wszelkiego rodzaju zmianami ze strony spółki, które mogłyby wpłynąć na już wyemitowane akcje.