Skip to main content

Co to jest fundusz rozwoju gospodarczego?

Fundusz rozwoju gospodarczego (EDF) to program, którego zadaniem jest wspomaganie wzrostu gospodarczego na obszarach ukierunkowanych.EDF może zostać ustanowiony za pośrednictwem lokalnych, regionalnych lub krajowych inicjatyw rządowych lub może zostać utworzona jako fundacja non-profit.Główne funkcje funduszu rozwoju gospodarczego mogą obejmować oferowanie pożyczek i dotacji wykwalifikowanym kandydatom, dokonywanie strategicznych inwestycji w celu promowania wzrostu gospodarczego oraz zapewnienie przyszłości EDF poprzez zarządzanie finansowaniem.

Ustanowienie funduszu rozwoju gospodarczego jest często odpowiedzią na okoliczności, które mogą być przygnębiające wzrost na ukierunkowanym obszarze.Na przykład fabryczne miasto, które przegrywa swojego głównego dostawcę miejsc pracy, może lobbować samorząd lokalny za stworzenie EDF, aby pomóc w opracowaniu nowych źródeł miejsc pracy i rozwoju społeczności.W krajach rozwijających się, w których dostęp do infrastruktury finansowej, takiej jak banki, może być ograniczone, EDF może zapewnić ludziom i firmom mechanizmy otrzymywania pożyczek lub dotacji na uruchamianie szkół, firm i programów społecznych.

Niektóre EDF pracują nad celem określonych segmentów lokalnej gospodarki w celu wzrostu.Jednym z przykładów celowania może być zachęcanie do lokalnego rozwoju rolnictwa poprzez pożyczki biznesowe i nieruchomości dla małych rolników.Ukierunkowane podejście może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę jako całość;Finansując lokalne zajęcia rolnicze, EDF może zachęcać do korzystania z dostępnej gruntów, zwiększyć możliwości zatrudnienia i obniżyć koszty żywności dla lokalnych mieszkańców.

Proces otrzymania finansowania z funduszu rozwoju gospodarczego zależy od dostępności finansowania i zindywidualizowanych wymagań dotyczących aplikacji.Wnioskodawcy mogą być zobowiązani do przesyłania szczegółowych informacji na temat ich istniejącego lub proponowanego projektu, i zwykle muszą dostarczać częste aktualizacje i dane, które pomagają zapewnić prawidłowe stosowanie finansowania.W zależności od zasad funduszu, wnioskodawcy z szczególnie przygnębionych regionów mogą preferować te z bardziej zamożnych obszarów, nawet jeśli obie lokalizacje znajdują się pod parasolem funduszu.Finansowanie może być wydawane jako dotacja, pożyczka, a nawet jako tworzenie niezbędnej infrastruktury, która pozwoli na kontynuowanie projektu.

Fundusz rozwoju gospodarczego może również realizować misję rozwoju poprzez inwestowanie.Zapewniając kapitał w zamian za procent firmy, EDF może stymulować wzrost, jednocześnie finansując własne dalsze istnienie.Inwestowanie w nowe firmy może jednak przynieść ryzyko, ponieważ firmy mogą łatwo zawieść pomimo hojnych funduszy start-up.Być może z powodu tego ryzyka nie wszystkie EDF wykorzystują strukturę inwestycyjną, polegając zamiast tego na finansowaniu od prywatnych dawców, fundamentów lub dochodów rządowych jako środka przetrwania finansowego.