Skip to main content

Co to jest dyskryminacja genetyczna?

Dyskryminacja genetyczna odnosi się do leczenia osoby inaczej na podstawie informacji genetycznych.Najczęściej omawia się to w odniesieniu do ubezpieczenia lub zatrudnienia, ponieważ informacje genetyczne można wykorzystać do ustalenia, czy dana osoba będzie się rozwijać, czy jest bardziej narażona na odziedziczone zaburzenie.Jeśli dana osoba zdecyduje się na test genetyczny, wynik jest rejestrowany w jego dokumentacji medycznej.W przypadkach, w których osoby trzecie mają dostęp do rekordu, informacje mogą być wykorzystywane w dowolnej liczbie decyzji, takich jak ubezpieczenie osoby, czy zakwestionować swoje roszczenia dotyczące rekompensaty związanej z obrażeniami, czy też wysoko ustalić składki ubezpieczeniowe.Trwa debata na temat tego, czy informacje te należą do innej kategorii niż inne informacje medyczne, co skutkuje niesprawiedliwą dyskryminacją genetyczną.

Na przykład kobieta z rodzinną historią raka piersi może wybrać przetestowanie się na mutacjęGeny BRCA1 lub BRCA2.Jeśli wyniki pokazują, że jest nośnikiem mutacji, jest znacznie bardziej narażona na rozwój raka piersi i jajnika.Jeśli następnie ubiega się o polisę ubezpieczeniową na życie, ubezpieczyciel może wybrać, na podstawie wyników testu, aby zażądać wyższej stawki za jej polisę w porównaniu z kimś w podobnych okolicznościach, który nie zdecydował się na test.Ubezpieczyciel może nawet w ogóle jej nie nosić.

Nie jest jasne, ile problemu jest dyskryminacja genetyczna, ponieważ prawa różnią się w zależności od kraju.Wiele badań na ten temat w dużej mierze opierało się na subiektywnych stwierdzeniach osób, które uważają, że byli niesprawiedliwie dyskryminowani.Ponadto niektórzy uważają, że informacje genetyczne są ważnym wskaźnikiem ryzyka i że należy je ujawnić zainteresowanym stronom, takim jak pracodawcy lub ubezpieczyciele.

Wśród etyków medycznych obawy polega na tym, że strach przed dyskryminacją genetyczną uniemożliwi ludziom poszukiwanieTesty, które mogą być kluczowe dla ich przyszłego zdrowia.Poprzez poradnictwo genetyczne po egzaminie lekarze mogą zaoferować pacjentom pewne instrukcje dotyczące sposobów ograniczenia ryzyka, znaki wczesnego ostrzegawczego, które należy szukać i szansę zadawania pytań na temat powiązanych problemów, takich jak posiadanie dzieci, które mogą odziedziczyć ten sam problem genetyczny.Istnieje również obawy związane z możliwością zmuszania osób do testowania genetycznego w niektórych przypadkach, niezależnie od tego, czy chcą znać swoje prawdopodobieństwo opracowania niektórych chorób, czy nie.