Skip to main content

Co to jest rdzenny rozwój gospodarczy?

Rdzenny rozwój gospodarczy odnosi się do rodzaju rozwoju gospodarczego ukierunkowanego na rodzimą lub rdzenną społeczność na terytorium geograficznym.Termin „rdzenny” oznacza pierwotnych mieszkańców ziemi, która mogła zostać następnie skolonizowana lub przejęta przez inne kultury lub grupy etniczne.Przykładem społeczności tubylczej są rodzime Indianie w Stanach Zjednoczonych.Inny przykład obejmuje Aborygenów w Australii.Metodę, w której gospodarka takich społeczności można opracować, jest określana jako rdzenny rozwój gospodarczy.

Jedną metodą osiągnięcia rdzennego rozwoju gospodarczego jest wzmocnienie pozycji członków społeczności tubylczej poprzez różne programy mające na celu zwiększenie poziomu umiejętności czytania i pisania.Edukacja jest głównym łóżkiem rozwoju gospodarczego w czasach współczesnych, ponieważ dobrze wykształcone populacje mogą zastosować swoją wiedzę w kierunku rozwoju gospodarczego ich społeczności.Edukację można zwiększyć poprzez budowanie szkół i udzielanie pomocy finansowej, dotacji i stypendiów członkom społeczności tubylczej.

Inną metodą wspierania rdzennego rozwoju gospodarczego jest tworzenie miejsc pracy i zatrudnienie członków w społeczności tubylczej.Taki ruch pomoże przyspieszyć postęp rdzennego rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie siły wydatków członków w społeczności.Spowoduje to również, że członkowie społeczności tubylczej osiągną poziom niezależności finansowej, a także bezpieczeństwo finansowe.

Organizacja warsztatów i szkoleń, w których członkowie społeczności tubylczej mogą nauczyć się, jak założyć własną działalność, jest również sposobem na zachęcanie do rdzennego rozwoju gospodarczego.Podczas takich szkoleń dowiedzą się o różnych dostępnych możliwościach, a także nauczą się skorzystać z takich możliwości.Funkcje takie jak plany mikrofinansowania, w których zasłużenie i kwalifikujące się członkowie społeczności tubylczej mogą uzyskać małe pożyczki startupowe, również pomogą w osiągnięciu rozwoju gospodarczego.

Poprawa standardu życia poprzez zapewnienie niedrogich mieszkań i poprawa standardów życia zachęci również do rozwoju gospodarczego.Poprawa standardu życia przełoży się na poprawę jakości zdrowia, co prowadzi do większej wydajności.Polityka rządowa mające na celu włączenie ludności tubylczej do głównego nurtu życia społecznego również doprowadzi do rozwoju gospodarczego.Takie polityki mogą obejmować zastrzeżenie pewnej liczby miejsc dla członków społeczności tubylczej w ważnych biurach politycznych, aby ci członkowie mogli pomóc w dalszej sprawie innych w ich społecznościach.