Skip to main content

Jaka jest rola ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych?

Ład korporacyjny w instytucjach finansowych jest zestawem standardów i dyrektorów wykorzystywanych do tworzenia systemu kontroli i sald w zakresie zarządzania bankami i pośrednikami finansowymi.Ustanawia sposób, w jaki instytucje finansowe są ukierunkowane i kontrolowane, zwykle poprzez standardy ustanowione przez Radę Dyrektorów i kierownictwo wyższego szczebla.Kraje mają różne środowiska polityczne i regulacyjne, standardy biznesowe i zwyczaje.Ponadto niezależne systemy prawne różnią się w zależności od kraju, co powodują znaczne różnice w praktykach ładu korporacyjnego.Istnieje jednak międzynarodowy ruch w kierunku uniwersalnych standardów dla wszystkich międzynarodowych instytucji finansowych, który zyskuje na popularności od późnych lat 90. XX wieku.W połowie lat 90. w wyniku globalizacji rynków finansowych, deregulacji i zmian technologicznych.Te pozytywne czynniki, wraz ze złym zarządzaniem, korupcją i oszustwami, które spowodowały wiele kryzysów finansowych w głównych krajach uprzemysłowionych przez wiele lat, doprowadziły do przedprzeszenia roli ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych w wielu krajach i międzynarodowej społeczności gospodarczej.Środowisko regulacyjne wielu krajów i spowodowało przyjęcie określonych standardów międzynarodowych promowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Bazylea Komitetu Nadzoru Bankowania (BCBS).Ład korporacyjny jest obecnie postrzegany jako znaczący sposób zarządzania ryzykiem, zapobieganiu kryzysom i zachowaniu wartości akcjonariuszy.Wymaga dwuczęściowej struktury, która zapewnia kierunek i zarządzanie na szczycie instytucji finansowych w dowolnym kraju, aby zobowiązać się do przejrzystości i odpowiedzialności w operacjach biznesowych.

Standardy międzynarodowe określają rolę ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych jako mechanizmu ustanawiania korporacjiWartości i wdrażanie jasnych linii odpowiedzialności.Właściwe zarządzanie zapewnia, że członkowie rady dyrektorów mają kwalifikacje do zapewnienia znaczącego nadzoru i są kompetentni w swoich obowiązkach.Zapewnia również wewnętrzne i zewnętrzne procedury audytu oraz zapewnia spójną i racjonalną strukturę rekompensaty dla kierownictwa wyższego szczebla.Co najważniejsze, rolą ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych w ramach paradygmatu międzynarodowego jest zapewnienie poziomu przejrzystości, który może ostrzec organów regulacyjnych i społeczeństwo problemów, zanim staną się kryzysami.