Skip to main content

Co to jest transkrypcja głosowa?

Transkrypcja głosowa to proces, w którym nagrywania audio, zwykle tworzone przez dyktowanie, są odtwarzane jako transkrypty tekstowe do różnych celów.Ten rodzaj transkrypcji jest używany w wielu dziedzinach, chociaż transkrypcje medyczne są dość powszechne i pozwalają lekarzom na tworzenie słownych notatek, które są później przekształcane w tekst.Transkrypcja prawna jest również często tworzona, aby prawnik mógł zapisać swoje przemyślenia lub badania dotyczące prawnego streszczenia, które są następnie wpisane.Transkrypcję głosową może być obsługiwana przez rzeczywistą osobę, która słucha nagrania i wpisuje go, lub zautomatyzować za pomocą oprogramowania Talk-to-Text.

Podstawowym celem transkrypcji głosowej jest to, że ktoś może nagrać swój głosa następnie przeprowadź to nagranie w formacie tekstowym.Można to osiągnąć na różne sposoby, chociaż korzystanie z rejestratorów cyfrowych stało się dość powszechne i ułatwiło proces.Ktoś może użyć cyfrowego rejestratora głosowego do nagrywania komentarzy, takich jak te wykonane podczas spotkania biznesowego lub w sali konferencyjnej.To cyfrowe nagranie można następnie wysłać do kogoś, kto tworzy transkrypcję głosową nagrania, która jest wysyłana e -mailem do pierwotnego klienta.

Jednym z najczęstszych zastosowań usług transkrypcyjnych głosowych jest przemysł medyczny.Na przykład lekarze mogą rejestrować notatki werbalne podczas badania pacjenta, które są następnie wysyłane i przepisywane do dokumentu tekstowego.Tożsamość pacjenta nie jest ujawniona w tego rodzaju transkrypcji, aby zachować prywatność pacjentów.W ten sposób można również wykonywać autopsje;Egzaminator lekarski przemawia do mikrofonu podczas zabiegu, a to zapis jest później transkrybowany.Transkrypcję głosową można również wykonywać nagraniach dokonanych podczas operacji, która zapewnia trwałe zapisy w przypadku nieszczęścia lub pozwu nadużyć.

Branża prawna wykorzystuje również usługi transkrypcji głosowej.Prawnik może robić notatki werbalne podczas badania określonego precedensu prawnego, a następnie zawierać te banknoty w późniejszym czasie.Zgodnie z prawem transkrypcja może jednak odnosić się do procesu, w którym notatki są wykonywane w sali sądowej, który występuje w czasie rzeczywistym i wykorzystuje inną metodę.

Transkrypcja głosowa można osiągnąć na wiele różnych sposobów.Najczęstszą i dokładną metodą jest słuchanie nagrywania i transkrybowania go w dokument tekstowy, często zatrzymując się lub przewijanie w razie potrzeby w celu zapewnienia dokładności.Opracowano jednak oprogramowanie do rozpoznawania głosu, które może rozpoznać głosy i automatycznie tworzyć transkrypcję z nagrania.Te metody talk-to-text są jednak nadal doskonałe i mogą powodować niedokładności, które mogą być niebezpieczne lub nieodpowiedzialne dla dziedzin medycznych lub prawnych.