Skip to main content

Jak mogę uzyskać tytuł magistra psychologii klinicznej?

Aby zdobyć tytuł magistra psychologii klinicznej, zwykle będziesz musiał spełnić warunki wstępne programu, w którym chcesz się zapisać, który często obejmuje uzyskanie stopnia licencjackiego i przynajmniej niektóre zajęcia psychologii jako student licencjacki.Będziesz musiał wziąć udział w szeregu rygorystycznych klas związanych z psychologią, uczestniczyć w badaniach, przygotować tezę i zdobyć praktyczne doświadczenie przed ukończeniem tego stopnia.Często taki kurs studiów można ukończyć za kilka lat, ale możesz potrzebować dodatkowego czasu, jeśli zdecydujesz się studiować psychologię w niepełnym wymiarze godzin.

Ten rodzaj programu studiów magisterskich ma pomóc w lepszym zrozumieniu zasad i teorii psychologii oraz przygotowania do ich zastosowania.W tym celu program psychologii klinicznej zwykle będzie wymagał odbycia kursów obejmujących takie przedmioty, jak psychologia społeczna i rozwojowa, nauka i neuronauka.Często program magisterski w dziedzinie psychologii klinicznej będzie wymagał również nauki psychoterapii, terapii grupowej i poradnictwa.Prawdopodobnie zbadasz również metody oceny pacjentów, zachowania i etyki.Ponadto program psychologii klinicznej prawdopodobnie zapewni możliwość wyboru przedmiotów do wyboru.

Szkolenie badawcze jest często częścią programu studiów wyższych w tej dziedzinie.Pod kierunkiem i zatwierdzeniem profesorów możesz przeprowadzić badania w dziedzinach takich jak zdrowie i psychologia dzieci.Często programy te obejmują również badania w dziedzinie neuropsychologii.Projekty badawcze, w których uczestniczysz, mogą wymagać sporo niezależnej pracy i analizy oraz pomóc w poprawie wiedzy na temat odpowiednich technik badawczych i zastosowania statystyki.

Większość programów studiów w tej dziedzinie obejmuje również praktyczny komponent, który jest skierowanyjako trening praktyczny lub kliniczny.Poprzez praktykę będziesz mieć osobistą interakcję z klientami psychologii pod nadzorem profesorów i licencjonowanych psychologów.Obiekty, w których otrzymasz praktyczne doświadczenie, mogą się różnić, ale mogą obejmować centra kryzysowe dla wykorzystywanych osób i organizacji zdrowia psychicznego.

Zanim ukończysz tytuł magistra psychologii klinicznej, zwykle będziesz musiał również przygotować pracę magisterską.Dokument ten jest zwykle używany do wykazania, że masz mocne zrozumienie teorii, technik i zasad psychologii i często opiera się na przeprowadzonych badaniach.Na przykład możesz wybrać badania dotyczące ryzyka depresji jako tematu lub napisać swoją tezę na temat tego, jak płeć wpływa na ekspresję emocjonalną.Ponadto zwykle będziesz musiał zdać egzamin ustny na podstawie pracy magisterskiej, aby uzyskać tytuł magistra psychologii klinicznej.