Skip to main content

Jak zostać adwokatem uszkodzeń mózgu?

W większości przypadków zadaniem adwokata ds. Szkód mózgu jest zapewnienie odszkodowania dla ofiary lub rodziny ofiary, która doznała obrażeń w wyniku uszkodzenia mózgu.Wymagania, aby stać się adwokatem uszkodzeń mózgu, będą się różnić w zależności od jurysdykcji.W Stanach Zjednoczonych każdy, kto planuje zostać adwokatem szkód mózgu, musi ukończyć studia licencjackie, jak i doktoranckie, a także zostać licencjonowanym w stanie, w którym planuje ćwiczyć.Po licencji osoba, która dąży do zostania adwokatem ds. Uszkodzeń mózgu, musi zabezpieczyć zatrudnienie w firmie, która koncentruje się na nadużyciach medycznych lub reprezentacji obrażeń ciała.

Ścieżka edukacyjna, aby stać się adwokatem uszkodzeń mózgu, zaczyna się od studiów licencjackich.Wszystkie kierunki są uważane za akceptację do szkoły prawniczej;Jednak studi licencjackie w zakresie anatomii, biologii lub jednej z nauk może być pomocne dla każdego, kto ma nadzieję zostać adwokatem uszkodzenia mózgu.Po ukończeniu studiów licencjackich nadzieja na szkoła prawnicza musi przystąpić do testu wstępu do szkoły prawniczej (LSAT).Wysoki wynik LSAT w połączeniu ze średnią średnią i rygorystyczną programem licencjackim jest pomocny przy ubieganiu się do szkół prawniczych, ponieważ wstęp jest wysoce konkurencyjny.

Po przyjęciu do szkoły prawniczej wszyscy uczniowie wykonują ten sam podstawowy program nauczania w ciągu pierwszych dwóch lat.Dla ucznia, który planuje zostać adwokatem szkód mózgu, dodatkowe zajęcia w zakresie prawa torturującego, a zwłaszcza w prawie nadużyć medycznych, jeśli zostanie oferowany, należy wziąć pod uwagę w trzecim roku.Ponadto student prawa powinien skorzystać z wszelkich możliwości klinicznych lub staży w dziedzinie nadużyć medycznych lub prawa obrażeń ciała, jeśli są dostępne.Wskazane jest również zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin lub letnie w firmie, która praktykuje w tych obszarach.

Po zakończeniu doktora doktora prawnika musi zostać licencjonowany w stanie, w którym planuje praktykować prawo.Z reguły obejmuje to przejście egzaminu adwokackiego i wielopoziomowe badanie odpowiedzialności zawodowej (MPRE).Wywiad postaci i fitness lub kontrola przeszłości jest również częścią procesu licencjonowania w większości stanów.

Licencjonowany adwokat, który chce zostać prawnikiem szkód mózgu, powinien ubiegać się o zatrudnienie w firmie, która zajmuje się dużą liczbą spraw o nadużycie lekarskie lub przypadków obrażeń ciała.Niektóre urazy mózgu są spowodowane zaniedbaniem medycznego osobistego podczas porodu, które podlegają nadużyć medycznych.Inne urazy mózgu są spowodowane traumatycznym uszkodzeniem głowy, który zwykle jest sporu jako ogólny pozew o obrażenia ciała.