Skip to main content

Jak zostać koderem klinicznym?

Koderzy kliniczni są odpowiedzialni za tłumaczenie i rejestrowanie informacji medycznych na format elektroniczny w celu wprowadzania danych, przetwarzania roszczeń ubezpieczeniowych i innych obowiązków klinicznych.Osoba, która z powodzeniem stała się koderem klinicznym, zakończy co najmniej dwa lata szkolnictwa wyższego w zarządzaniu informacjami zdrowotnymi lub powiązaną dyscypliną.Koder będzie biegły w zajęciach naukowych i kodujących i ma ostre umiejętności analityczne i komputerowe.Po uzyskaniu certyfikacji, postęp może nastąpić w placówkach medycznych, od placówek ostrej opieki po szpitale.

Wykorzystanie informacji wyuczonych na temat terminologii medycznej i ludzkiego ciała, specjaliści ci przypisują różne choroby medyczne i procedury testowe kodeks elektroniczny.Kody służą do określenia poziomu zwrotu, który ubezpieczyło ubezpieczenie medyczne i do przechowywania danych.Koderzy muszą nauczyć się systemów klasyfikacji, więc niezbędna jest stała znajomość zmieniających się zasad i przepisów.Osoby w tej dziedzinie mogą być również poproszeni o opracowanie informacji statystycznych i raportów badawczych.

Kiedy student szkół wyższych lub ktoś, kto chce zmienić karierę, zdecyduje się zostać koderem klinicznym, powinien zapisać się na akredytowany program.Taka ścieżka edukacyjna prawdopodobnie skupi się na zajęciach w następujących dyscyplinach: fizjologii, anatomii, terminach medycznych, matematyki i mikrobiologii.Kursy z klasyfikacji kodowania byłyby również główną częścią programu nauczania.Wiele szkół wyższych oferuje dwuletnie programy w zakresie technologii informacyjnych lub podobnego obszaru badań prowadzących do stopnia stowarzyszonego.Niektóre organizacje uczenia się na odległość mogą również udostępnić akredytowane programy.

W większości regionów ostatni krok do stania się koderem klinicznym jest zdanie egzaminów certyfikacyjnych.Silny wynik testu prawdopodobnie oddzieli kandydata od konkurentów.Ponieważ przepisy kodowania są stale ewoluujące, ważne jest, aby koder kliniczny konsekwentnie kończył nowe kursy.Wymagane odnowienie certyfikacji jest powszechne.

Osoba, która chce zostać koderem klinicznym, może szukać zatrudnienia w różnych warunkach medycznych.Większość szpitali zawiera dział informacji zdrowotnych, które pracownicy kliniczni, zarówno na pełny etat, jak i w niepełnym wymiarze godzin.Kliniki ambulatoryjne mogą pozwolić sobie na podobne możliwości, szczególnie w obszarach ostrej opieki.Ponadto wielu prywatnych lekarzy będzie potrzebować co najmniej jednej osoby do zarządzania rejestrami pacjentów.

Aby stać się koderem klinicznym, jednostka powinna mieć pewne zestawy umiejętności i oczekiwania.Po pierwsze, niezbędny jest wysoki poziom komfortu z korzystaniem z programów komputerowych i nawigacji.Przyszli kandydaci powinni również posiadać umiejętności analityczne, bystre oko do szczegółów i silną pamięć, ponieważ właściwy wkład informacji jest kluczowym wymogiem pracy.Prace będą przeprowadzane w pomieszczeniu z długimi okresami siedzenia i różnym poziomem komunikacji z lekarzami, przedstawicielami ubezpieczeniowymi i agencjami regulacyjnymi.Osoby posiadające pasję do zawodu lekarza oraz silne umiejętności elektroniczne i badawcze są najlepszymi dla tych stanowisk.

Gdy dana osoba stała się koderem klinicznym, awans kariery jest możliwy.Perspektywy zwykle zaczynają się jako kodery podstawowe pod nadzorem koderów pośrednich.Podczas gdy osoby na poziomie pośredniego mogą działać jako niezależni koderzy, muszą być czasami oceniani przez zaawansowanych koderów.Aby osiągnąć status zaawansowany, zwykle trzeba mieć minimalne doświadczenie na pięć lat i musi być również specjalnie certyfikowane.Inni wybierają pracę w różnych organizacjach medycznych jako podróżujący koder medyczny, ale ten krok w ogóle wymaga co najmniej jednego roku doświadczenia i specjalistycznego certyfikacji.