Skip to main content

Jak zostać doktorem teologii?

stopień doktora teologii (TH.D.) przygotowuje Cię do badań i nauczania na uniwersytetach oraz do pracy w służbie jako pedagog religijny lub lider kościoła.Proces zostania doktorem teologii obejmuje ukończenie kursów w językach obcych, teologii, historii religijnej, przywództwa i Biblii, i kończy się kompleksowymi egzaminami, pisemną rozprawą i ustną obroną przed komitetem.Posiadanie stopnia magistra związanego z teologią, znajomość języka obcego, zdanie różnych rodzajów egzaminów wstępnych i ukończenie wywiadu są również warunkami dołączenia do programu Doctor of Theology.

Zanim zostaniesz doktorem teologii, potrzebujesz mistrzówstopień teologii lub boskości oraz wiedza na temat języków obcych.Niektóre szkoły wymagają podjęcia dodatkowych kursów, jeśli masz inny stopień magistra lub jeśli twój stopień magistra nie zawierał wystarczającej liczby kursów językowych.Istnieje wiele testów, zanim będziesz mógł wziąć udział w programie doktora teologii, w tym testy wstępne dla absolwentów, egzaminów biegłości w języku obcym i, być może, egzaminach przedmkandylujących obejmujących tematy teologiczne.Wywiady, doświadczenie zawodowe, rekomendacje i eseje wejściowe są również wspólnymi wymaganiami.

Zajęcia wymagane do zostania lekarzem teologii zwykle obejmują kursy studiów biblijnych, posługi młodzieży i rodziny, przywództwo, historia religijna, psychologia i zaawansowane koncepcje teologiczne.Studenci biorą listę wymaganych kursów i przedmiotów do wyboru, ale mogą również mieć możliwość wykonania ukierunkowanych projektów badawczych.Większość th.d.Programy mają wymóg języka obcego, który obejmuje podejmowanie kursów językowych i egzaminów z biegłości w końcowym języku.Wspólne badane języki to grecki, hebrajski, arabski i niemiecki, a wiele szkół wyższych wymaga nauki dwóch języków.Oczekuje się, że uczniowie ukończą dwa lub więcej lat zajęć o minimalnej średniowej ocen, a także mogą przeprowadzać badania lub pracować jako asystent nauczyciela podczas tego procesu.

Ostatnie kroki, jeśli chcesz zostać lekarzem teologii, obejmują podejmowanieKompleksowe egzaminy i pisanie obszernej pracy.Zazwyczaj podejmujesz wiele egzaminów, które zajmują się różnymi koncepcjami teologicznymi objętych zajęciami, w tym egzaminami pisemnymi i ustnymi.Po zdaniu egzaminów i złożeniu wniosku o doktorant, zaczniesz pracować nad propozycją pracy dyplomowej, która musi zostać zatwierdzona, zanim zaczniesz pracować nad rozprawą.Proces rozprawy może potrwać lata i kończyć obroną ustną przed komitetem.Po zdaniu egzaminów i wypełnieniu rozprawy zostajesz doktorem teologii.