Skip to main content

Jak zostać administratorem zdrowia publicznego?

Administrator zdrowia publicznego to profesjonalista, który koncentruje się na edukacji opieki zdrowotnej i zarządzaniu programami opieki zdrowotnej publicznej.Ludzie w tej dziedzinie muszą mieć szeroką gamę umiejętności, w tym zarówno zdolności kierownicze, jak i wiedzę na temat opieki zdrowotnej.Aby zostać administratorem zdrowia publicznego, osoba zwykle potrzebuje silnego wykształcenia w administracji zdrowia i przynajmniej praktycznego doświadczenia w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Jednym z najprostszych sposobów zostania administratorem zdrowia publicznego jest edukacja na studiach.Wielu administratorów w tej dziedzinie ma co najmniej czteroletni tytuł studiów licencjackich z administracji zdrowia, choć wielu również realizuje stopnie naukowe w terenie.Jeśli dana osoba ma już czteroletni stopień w innej dziedzinie, stopień magistra lub równoważny w administracji zdrowia może być sposobem na otwarcie drzwi do kariery w publicznej opiece zdrowotnej.

Na tradycyjnym uniwersytecie stopień magistra administracji zdrowia lub publiczności jest zazwyczaj programem dwu- lub trzyletnim.Dla osób z pracami pełnoetatowymi lub innymi obowiązkami możliwe alternatywy obejmują wygodniejsze uczenie się na odległość lub studia online na ten temat.Chociaż programy te mogą być nadal bardzo rygorystyczne, ogólnie pozwalają na większą elastyczność w harmonogramach klas niż tradycyjny program.Wiele programów dla absolwentów można również dostosować do określonego obszaru studiów w świecie zdrowia publicznego, więc rozsądnie może być zbadanie najlepszej ścieżki edukacyjnej, aby zostać administratorem zdrowia publicznego w określonej dyscyplinie.

Podczas edukacji ważne jest, aby osoba, która planuje zostać administratorem zdrowia publicznego, zdobyła praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie.Wiele szkół, które mają programy studiów w tej dziedzinie, może być również doskonałym źródłem informacji na staże i możliwości pracy.Chociaż do ukończenia studiów może być wymagane pewne praktyczne prace, uczeń może wykraczać poza wymagania, aby spróbować wzmocnić praktyczną wiedzę na całe życie po ukończeniu studiów.Letnie prace, staże i wolontariat mogą pomóc w stworzeniu CV, które oferuje zarówno teoretyczną, jak i rzeczywistą wiedzę na temat tego, co trzeba, aby zostać administratorem zdrowia publicznego.

Czasami można zostać administratorem zdrowia publicznego bez formalnego szkolenia edukacyjnego.Zajęcie pozycji podstawowej w dziedzinie publicznej opieki zdrowotnej może ostatecznie doprowadzić do możliwości awansu kariery w roli administracyjnej.Należy jednak pamiętać, że niektóre organizacje mogą chętniej rozważyć zewnętrznych kandydatów o stopnie niż pracownicy wewnętrzni bez nich.Może pomóc potencjalnym klientom kariery w zajęciach nocnych lub nawet dwuletnim programie w administracji zdrowia podczas pracy dla organizacji zdrowia publicznego.