Skip to main content

Jak zostać technikiem elektrokardiogramu?

Elektrokardiogram kariery techniczne obejmują przeprowadzenie badań medycznych, które pomagają lekarzom w diagnozowaniu, takich jak testy warunków skrajnych, skanowanie serca i elektrokardiogramy.Minimalnym wymogiem edukacyjnym, aby stać się technikiem elektrokardiogramu, jest dyplom ukończenia szkoły średniej, chociaż jako stopień naukowy technologii medycznej zapewni zalety posiadania pozycji nadzorczej i wyższej pensji.Alternatywą dla stopnia współpracownika jest szkolenie ze szkoły zawodowej.Oprócz wymogów edukacyjnych większość miejsc pracy wymaga licencji regionalnej, a także certyfikacji w zakresie pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo -płucnej.Zakończenie wymagań jest posiadanie pewnych cech fizycznych i osobowości.

W większości krajów przygotowanie do zostania technikiem elektrokardiogramu może rozpocząć się w szkole średniej i kontynuować przez szkołę zawodową lub szkołę społeczną.Pomocne mogą być kursy w szkole średniej w dziedzinie biologii, algebry i wychowania fizycznego, a także studia w zakresie umiejętności komputerowych, pisania i gramatyki.Szkolenie po szkole średniej będzie miało na celu uzyskanie stopnia stowarzyszonego w dziedzinie technologii medycznej i będzie obejmować nauczanie terminologii medycznej, leków sercowo -naczyniowych oraz w naukach medycznych anatomii i fizjologii.Potrzebne jest dobre zdrowie fizyczne, wraz z ujemnym testem gruźlicy i obecnymi szczepieniami.Ponieważ będziesz wchodzić w interakcje z pacjentami, lekarzami i innymi członkami zespołu zdrowotnego szpitala, wymagane są doskonałe umiejętności komunikacyjne.Powinieneś również mieć dobry sposób łóżka i być w stanie pomóc pacjentom w zachowaniu spokoju podczas testowania.

Podstawowym obowiązkiem członka tego zawodu jest przeprowadzenie elektrokardiogramu, który jest testem, który ocenia i rejestruje aktywność elektryczną zserce.Testy te pomagają lekarzom zdiagnozować różne choroby, ujawniając nieprawidłowe rytmy serca i wykazując uszkodzenie mięśni serca.Technik elektrokardiogramu najpierw dokona przeglądu historii medycznej pacjenta, a następnie przystąpi do mocowania elektrod do klatki piersiowej, ramion i nóg pacjenta.Oprócz przeprowadzenia testu możesz zostać poproszony o pomoc lekarzowi w interpretacji wyników.Jeśli podczas testu nastąpi awaria, powinieneś być w stanie go rozpoznać i pomóc lekarzowi w reagowaniu na nią.

Przy dalszym szkoleniu i doświadczeniu obowiązki technika elektrokardiogramu mogą obejmować specjalizację w różnych obszarach testowania serca.Takie obszary mogą obejmować monitorowanie kantarów, które rejestruje rytm serca pacjenta przez jeden lub dwa dni, lub testy warunków skrajnych, które monitoruje serce pacjenta podczas ćwiczeń.Inne obszary specjalistyczne obejmują cewnikowanie serca, fonokardiografię i wektorowąardiografię.