Skip to main content

Jak wybrać najlepsze uczelnie aktorskie?

Większość profesjonalnych aktorów i aktorek pracujących nad filmem lub na scenie odbyła szerokie szkolenie w akredytowanych uczelniach aktorskich.Kolegium aktorskie może być całą szkołą poświęconą instruowaniu pełnych nadziei wykonawców lub specjalistycznym podziałem uniwersytetu lub college'u, zapewniającego stopnie naukowe w teatrze.Wybór najlepszych uczelni aktorskich pociąga za sobą badanie poświadczeń programu i nauczycieli, określanie rodzajów oferowanych programów i badanie sukcesu poprzednich absolwentów.Zakończenie szanowanego programu aktorskiego może być bardzo wpływowym segmentem nowych aktorów i portfela.

Osoba, która eksploruje różne uczelnie aktorskie, powinna najpierw ustalić, czy niektóre szkoły zostały akredytowane.Większość programów aktorskich na uczelniach społecznych i uniwersytetach publicznych jest akredytowana przez zarządzenia, które wymagają od nich spełnienia wysokich standardów akademickich.Organizacje zawodowe, takie jak National Association of Schools of Theatre w Stanach Zjednoczonych, zapewniają akredytację niezależnym aktorskim uczelniom, które oferują uczniom wysokiej jakości możliwości edukacji i wydajności.Informacje o uwierzytelniaczach szkół można zwykle uzyskać, rozmawiając z doradcami rekrutacyjnymi lub innymi pracownikami na terenie kampusu.

Po potwierdzeniu akredytacji potencjalny aktor może przyjrzeć się programom nauczania, które najlepiej odpowiadają jego aspiracjom.Niektóre szkoły bardziej koncentrują się na produkcji filmów, podczas gdy inne koncentrują się na przygotowaniu osób do aktorstwa scenicznego.Osoba, która ma nadzieję działać na Broadwayu, prawdopodobnie wybrałaby szkołę bardziej ukierunkowaną na produkcje sceniczne.Wiele niezależnych szkół przyznaje wyspecjalizowane certyfikaty lub dyplomy po ukończeniu studiów, podczas gdy uniwersytety często oferują licencjat i magistra sztuk pięknych dla uczniów odnoszących sukcesy.Osoba może zwykle jasno zrozumieć rodzaj programów nauczania i stopni oferowanych przez przeglądanie broszur uniwersyteckich i zasobów online.

Równie ważne są referencje, CV i specjalności nauczycieli i innych członków wydziału.Doświadczony, szanowany nauczyciel aktorski może znacznie wpłynąć na sukces swoich uczniów.Kompetentny personel szkolny zapewnia, że nowi aktorzy rozwijają wszystkie umiejętności niezbędne do profesjonalnej pracy.Podobnie jak w przypadku samego programu nauczania, należy wziąć pod uwagę preferencje nauczycieli dotyczące filmu lub scenicznego działania.

Sukces ostatnich absolwentów może być dobrym wskaźnikiem tego, czy niektóre uczelnie aktorskie są opłacalne.Szkoły, które konsekwentnie produkują dobrze przygotowanych aktorów, którzy korzystają z wielu możliwości pracy, są zwykle uważane za najlepsze.Jeżeli takie informacje nie są wyraźnie określone w broszurach lub na stronie internetowej szkoły aktorskiej, osoba może zapytać doradców rekrutacyjnych o prawdopodobieństwo znalezienia pracy po ukończeniu studiów