Skip to main content

Jak wybrać najlepszy licencjonowany program pielęgniarski?

Przy wyborze najlepiej licencjonowanego programu pielęgniarskiego praktycznego ważne jest, aby rozważyć zarówno czas potrzebny na ukończenie programu, jak i codzienne i cotygodniowe wymagania programu.Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują akredytację programu, ilość przygotowań, które są podane do egzaminu licencyjnego oraz indywidualne cele zawodowe.

Niektóre praktyczne programy pielęgniarskie można ukończyć w ciągu około jednego roku.Programy te wymagają frekwencji w pełnym wymiarze godzin, aby ukończyć program w tym czasie.Programy są również dostępne dla osób, które mogą zobowiązać się tylko do nauki w niepełnym wymiarze godzin, ale programy te mogą potrwać dłużej.Programy w niepełnym wymiarze godzin często zawierają instrukcje w klasie wieczorem dla tych, którzy również pracują w ciągu dnia.Każdy licencjonowany program pielęgniarstwa praktycznego powinien składać się zarówno z studiów klasowych, jak i zajęć klinicznych, które zapewniają możliwości uczenia się w profesjonalnym otoczeniu.

Renomowane szkoły będą akredytowane przez państwową lub regionalną radę licencyjną pielęgniarstwa.Taki zarząd jest ogólnie odpowiedzialny za regulację przepisów i przestrzeganie przepisów państwowych i lokalnych dla przemysłu pielęgniarskiego.Ważne jest, aby zbadać, jakiego rodzaju przygotowania każda szkoła prospektywna oferuje swoim uczniom.Egzamin licencyjny może być wyjątkowo dogłębny i długi, więc szeroko zakrojone przygotowanie przyniesie korzyści wyniki studentów na teście.Test rzadko jest, jeśli w ogóle, w samym programie;Nadal jest to jednak wymagany krok do zostania LPN.

Licencjonowany program pielęgniarstwa praktycznego może być krokiem dla dalszego rozwoju poświadczeń studentów w dziedzinie pielęgniarstwa.Podczas gdy niektórzy studenci wykonują praktyczny program pielęgniarski i rozpoczynają pracę natychmiast po zdaniu egzaminu licencyjnego, inni decydują się na dalszą edukację i kontynuowanie programu wyższego stopnia.Ważne jest, aby wiedzieć, czy godziny kredytowe ukończone w licencjonowanym programie pielęgniarskim praktycznym można przenieść na inne instytucje.Ważne jest również, aby wiedzieć, czy kredyty te można wykorzystać do uzyskania zaawansowanego stopnia pielęgniarstwa, takiego jak Associates, Bachelors lub Masters Stoph.