Skip to main content

Jak wybrać najlepszy uniwersytet farmaceutyczny?

Istnieje pięć rzeczy do rozważenia, szukając najlepszego uniwersytetu farmaceutycznego: akredytacja, wykładowcy, programy absolwentów, możliwości badawcze i wskaźniki zatrudnienia absolwentów.Uniwersytet apteki jest zwykle częścią większego uniwersytetu i ma oddany wydział apteki.Dziekan wydziału zapewnia strategiczny kierunek i nadzoruje zatrudnienie wszystkich wykładowców lub pracowników dydaktycznych.

Aby zostać farmaceutą, wymagany jest stopień apteki.Najlepszy uniwersytet apteki oferuje stopnie naukowe zarówno w zakresie apteki, jak i farmakologii na poziomie licencjackim i magisterskim.Rosnąca trend na wielu uniwersytetach farmaceutycznych jest rozszerzenie oferty kursów o naturopatię i suplementy ziołowe.W miarę wzrostu zainteresowania tymi obszarami, ważne jest, aby farmaceuci byli świadomi ryzyka i korzyści związanych z tymi produktami.

Szkoła akredytowana została oceniona przez niezależną stronę trzecią w celu ustalenia, czy jej zasady akademickie i administracyjne spełniająminimalny standard.Niektóre agencje akredytujące zapewniają również oceny szkół w oparciu o jakość dostępnych programów i wykładowców.Kursy ukończone w akredytowanej szkole mogą zostać przeniesione do innych szkół policealnych, a akredytowane szkoły mogą oferować rządowe programy pomocy dla uczniów.

Wydział lub nauczycielka na najlepszym uniwersytecie farmaceutycznym będzie miał wiele publikacji w dziedzinie badań i czasopism naukowych.Przejrzyj te artykuły w celu ustalenia ich obszarów zainteresowania i wiedzy specjalistycznej.W szkole powinno być wiele artykułów publikowanych przez członków wydziału, co wskazuje na aktywny program badawczy.Spójrz na listę corocznych nagród rządowych dotacji badawczych, aby ustalić, czy szkoła, którą rozważasz, jest konkurencyjna.

Jakość kadry nauczycielskiej ma kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu.Najlepszy uniwersytet apteki oferuje pracownikom szeroki zakres wiedzy specjalistycznej w różnych aspektach apteki i farmakologii.Szkoły z programami dla absolwentów są w stanie przyciągnąć i zatrzymać najlepszych instruktorów ze względu na możliwość prowadzenia badań i nauczania na najwyższym poziomie.Poszukaj szkół z bardzo aktywnym programem dla absolwentów, zapewniając wiele programów studiów magisterskich i możliwości współpracy z badaczami.

Każdy policealny instytut edukacyjny zbiera statystyki zatrudnienia absolwentów.Raporty te są wydawane w odstępach trzech, sześciu i 12-miesięcznych po ukończeniu studiów i mierzą bieżącą pozycję, wynagrodzenie i dziedzinę zatrudnienia znalezione przez absolwentów.Raporty te są dobrym wskaźnikiem tego, jak absolwenci programu zatrudnienia są i gdzie znajdują możliwości kariery.Apteka jest rosnącą dziedziną z wieloma możliwościami rozwoju nowych produktów i poprawy istniejących produktów.Praca w tej dziedzinie jest najbardziej przyjemna dla osób, które są zorientowane na szczegóły, skupione i lubią rozwiązywanie problemów.