Skip to main content

Jak uzyskać szkolenie z audytu?

Istnieją cztery różne sposoby szkolenia w zakresie audytu: formalne wykształcenie policealne, seminaria, szkolenia dla branży i niezależne studia.Audytor jest wyszkolonym profesjonalistą odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli i recenzji w celu zapewnienia przestrzegania procedur.Chociaż większość osób kojarzy audyt z finansami, w rzeczywistości istnieje kilka różnych rodzajów audytów.Popularność zyskuje audyty technologii informatycznych, ponieważ firmy szukają zapewnień, że systemy są zaprojektowane w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb przy minimalnym ryzyku i narażeniu.

Najczęstszym sposobem uzyskania szkolenia z audytu jest formalny program policealny.Licencjat z rachunkowości lub handlu obejmuje co najmniej dwa kursy kontroli finansowej.Dodatkowe kursy są dostępne na wyższych poziomach dla osób zainteresowanych tego rodzaju pracą.Certyfikaty podyplomowe i dyplomy z zaawansowanego audytu są szeroko dostępne w uczelniach i uniwersytetach.

Kwalifikacje przyjęć do tego rodzaju programów są zazwyczaj oparte na połączeniu osiągnięć akademickich i osobistych odniesień.Prace audytu są bardzo szczegółowe, a ludzie, którzy odnoszą największe sukcesy w tej dziedzinie, są bardzo zorientowane na szczegóły.Listy odniesienia mogą pochodzić od byłych nauczycieli, liderów społeczności lub pracodawców.

Seminaria szkoleniowe audytu są dostępne za pośrednictwem profesjonalnych stowarzyszeń księgowych, a także za pośrednictwem stowarzyszeń ds. Zapewnienia jakości i technologii informacyjnych.Poszukaj stoiska lub sesji na następnej profesjonalnej konferencji.Seminaria te często koncentrują się na określonym temacie w dziedzinie kontroli.Przejrzyj opis seminarium, aby upewnić się, że spełnia Twoje potrzeby i że masz wystarczające doświadczenie w tej dziedzinie, aby móc śledzić dyskusję.

Każda branża ma swoje unikalne ryzyko i obawy.Szkolenie audytu specyficzne dla branży jest często prowadzone przez stowarzyszenia branżowe lub na regularnych konferencjach.Należy zauważyć, że celem szkolenia z audytu jest pomoc pracownikom w zrozumieniu funkcji audytora i cennej roli, jaką odgrywają w zmniejszaniu ryzyka i zapewnianiu zgodności.Poświęć trochę czasu na sprawdzenie szczegółów następnego seminarium szkoleniowego audytu, ponieważ może to zapewnić przydatne spostrzeżenia.

Pole audytu istnieje od bardzo dawna.Istnieje szeroki wachlarz opublikowanych materiałów na ten temat.Spójrz na książki, czasopisma, notatki i inne zasoby, aby dowiedzieć się więcej o tej dyscyplinie.Każdy, kto poświęci czas na przeczytanie tych materiałów, dowie się znacznej ilości na temat kontroli i powszechnie stosowanych technik.