Skip to main content

Jak przygotować się na IELTS Online?

Międzynarodowy system testowania języka angielskiego i reg;(IELTS ) testuje twoje umiejętności angielskie w dziedzinie czytania, pisania, mówienia i słuchania.Uczelnie i szkoły średnie często używają testu, aby sprawdzić, czy jesteś przygotowany do nauki w języku angielskim, ale niektóre kraje również używają go do celów imigracyjnych.Test pojawia się zarówno w ogólnej wersji dla szkół średnich, jak i w wersji akademickiej uniwersytetów i szkolenia na wyższym szczeblu.Możesz korzystać z testów ćwiczeń online, przewodników do nauki, ćwiczeń i filmów, aby przygotować się do IELTS Online.

Wiele stron internetowych oferuje testy praktyki online, w tym próbki audio do przygotowania do części słuchania IELTS online.Podczas gdy niektóre strony internetowe mają do pobrania broszurów testowych i klawisze odpowiedzi, inne witryny zawierają natychmiastową opinię i oferują test online w formacie wielokrotnego wyboru.Chociaż uzyskanie informacji zwrotnej na temat testu ćwiczeń może być trudne, broszury zawierają przykładowe tematy, które możesz wypróbować z rodzimym mówcą angielskim.IELTS Testy mogą ocenić poziom gotowości do prawdziwych egzaminów.

Przed rozpoczęciem pracy nad egzaminami treningowymi możesz skorzystać z internetowych przewodników do nauki oferowanych przez kilka szkół i niezależnych stron internetowych.Możesz znaleźć przewodniki studiów dla IELTS online, które obejmują wszystkie tematy egzaminacyjne i określone obszary.Przewodniki badawcze dla części słuchania egzaminu mogą zawierać linki do plików audio, które można pobrać podczas korzystania z przewodnika.Przewodniki do czytania i pisania zwykle obejmują sekcje na temat tematów gramatycznych i słownictwo, które musisz znać do egzaminu.

Po czujesz się komfortowo z materiałem omawianym w przewodnikach badawczych, możesz użyć niektórych ćwiczeń ćwiczeń dla IELTS online.Popularne tematy ćwiczeń online obejmują wypełnianie pustego słowa w zdaniu, odpowiadanie na pytania dotyczące fragmentu, umieszczanie zdań we właściwej kolejności i użycie prawidłowych słów.Te ćwiczenia dają wyobrażenie o tym, jak dobrze się rozwija.W przypadku jeszcze większej praktyki możesz spróbować wziąć IELTS Kursy online.

Kiedy przygotowujesz się do słuchania i mówienia IELTS Testy, może być przydatne oglądanie filmów online, aby uzyskać lepsze wyobrażenie o umiejętnościach angielskich wymaganych do egzaminu.Zasoby te mogą obejmować filmy opublikowane przez szkoły po filmy opublikowane przez innych uczniów przygotowujących się do egzaminu.Możesz także wypróbować swoje umiejętności mówienia za pomocą oprogramowania do powiązań głosowych.