Skip to main content

Jakie są różne programy szkoleniowe pielęgniarki?

Programy szkoleniowe pielęgniarki różnią się w zależności od jurysdykcji, rodzaju dostawcy edukacji i programu nauczania.W zależności od obszaru, w którym ktoś chce ćwiczyć jako pomocnik pielęgniarki, może być zobowiązany do ukończenia krótkiego kursu w placówce pielęgniarskiej, szkole zawodowej lub college'u.Może również potrzebować uzyskania certyfikacji zawodowej lub licencji, zanim jego usługi będą mogły zostać zwrócone przez ubezpieczenie publiczne lub prywatne.

Pielęgniarki pomagają w opiece nad pacjentami, którzy mają trudności z wykonywaniem codziennego życia dla siebie i mogą również świadczyć podstawowe usługi opieki zdrowotnejich klienci.Pielęgniarka może zapewnić domową opiekę zdrowotną, pracować w domu opieki lub placówce rehabilitacyjnej lub może pracować w szpitalu.Ogólnie rzecz biorąc, pomocnicy pielęgniarki pracują pod nadzorem personelu pielęgniarskiego instytucji.Ci, którzy są zainteresowani zostaniem opieką pielęgniarki, mogą mieć wybór programów szkoleniowych asystentów pielęgniarki, w których mogą uzyskać edukację i umiejętności potrzebne do skutecznego funkcjonowania jako pomocnik pielęgniarki.

W niektórych przypadkach aspirujący doradca może ukończyć jedenz programów szkoleniowych opieki pielęgniarki oferowane w placówkach opieki instytucjonalnej, takie jak dom opieki.Osoby mogą zostać zatrudnione w domu opieki i przeszkoleni w swoim programie w celu wykonywania standardowych zadań pielęgniarki, takich jak pomoc pacjentom w łóżku i poza nim, kąpiel pacjentów oraz monitorowanie objawów życiowych.Autoria pielęgniarki może być również przeszkolona w zakresie odżywiania oraz przygotowywania i znajomości diet specjalnych.Po ukończeniu kursu stażystów ukończenia pielęgniarki może być uprawniony do licencjonowania lub certyfikacji jako asystent pielęgniarki.Podobnie, ktoś może zacząć jako osobistą opiekę nad domową służbą zdrowia i może otrzymać szkolenie w pracy, aby ostatecznie zostać doradcą pielęgniarki.

Inne rodzaje programów szkoleniowych asystentów pielęgniarki są oferowane w szkole.Na przykład wiele szkół zawodowych oferuje programy szkoleniowe pielęgniarki wraz z innymi zajęciami zawodowymi opieki zdrowotnej, w tym asystą medyczną lub asystą dentystyczną.Kursy te zazwyczaj obejmują edukację w klasie, a także prace terenowe w szpitalu lub instytucjonalnym środowisku opieki zdrowotnej.Uczelnie społeczne oferują również programy szkoleniowe pielęgniarki, aw niektórych przypadkach szkoły zawodowe mogą również oferować ten rodzaj szkolenia.Chociaż nie wszystkie jurysdykcje wymagają formalnego szkolenia dla doradcy pielęgniarki, niektóre kraje, takie jak Stany Zjednoczone, wymagają ukończenia formalnego programu szkoleniowego dla opiekunów, którzy chcą pracować w niektórych typach instytucji.