Skip to main content

Jakie są różne wymagania dotyczące kursu farmaceuty?

Istnieją różne rodzaje wymagań dotyczących kursu farmaceutycznego, z którymi może napotkać osobę, w tym warunki wstępne wymagane do zapisania się.Ludzie muszą również zobowiązać się do nauki w tej dziedzinie, a programy studiów licencjackich często trwają przez cztery lata, podczas gdy programy Doctor of Pharmacy (Pharmd) mogą trwać od czterech do sześciu lat, w zależności od tego, czy dana osoba ukończyła edukacyjne warunki wstępne.Po zapisaniu się na licencjat lub program doktorancki osoba musi z powodzeniem ukończyć szereg wymaganych kursów.

Często programy PHARMD wymagają od studentów ukończenia szeregu kursów uczelni przed zapisaniem się.Na przykład niektórzy wymagają potencjalnych studentów uzyskania stopnia licencjata i przyjmowania chemii i chemii organicznej, anatomii, biologii i mikrobiologii przed zapisaniem się na program doktorancki.Niektóre programy mogą również wymagać od osoby przyjęcia zaawansowanej matematyki, takiej jak rachunek różniczkowy i ekonomia jako warunek akceptacji.

Często wymagane są również kursy humanistyczne.Na przykład program PHARMD może wymagać od osoby posiadania co najmniej kilku kredytów związanych z kompozycją i wzięcia udziału w kursie publicznym przed rejestracją.Czasami wymagania dotyczące kursu farmaceutycznego obejmują również zakończenie klas psychologii i kredytów historii.Ponadto niektóre programy zawierają co najmniej jeden kurs etyki wśród swoich warunków wstępnych.Jeśli dana osoba będzie dążyć do tytułu licencjackiego, zamiast doktorantów, nauki, matematyki i humanistyki są często włączane do programu studiów zamiast wymaganych jako warunki.

, w tym osoby zaprojektowane w celu przygotowania osoby do komunikowania się z pacjentami, przepisywania leków i dostarczania informacji o różnych rodzajach leków.Wymagania dotyczące farmaceutów na poziomie doktoranckim mogą również obejmować zajęcia, które obejmują obawy prawne i etykę, ponieważ dotyczą one kariery farmaceutycznej.Można również uwzględnić kursy biochemii i te, które koncentrują się na zrozumieniu i analizie systemu opieki zdrowotnej.Ponadto programy te zazwyczaj wymagają elementu klinicznego, który pozwala uczniom zdobyć praktyczne doświadczenie pod kierunkiem instruktorów i licencjonowanych farmaceutów.