Skip to main content

Jakie są różne rodzaje kursów aktuariusza?

Zostanie aktualizatorem może być zaangażowanym procesem akademickim.Nawet po tym, jak jednostka staje się aktualizatorem, musi kontynuować edukację, aby zdać pewne egzaminy i postępy w karierze.Specjaliści zaczynają brać udział w studiach na studiach, wraz z innymi kursami finansowymi, a następnie uczestniczą w dodatkowych kursach aktuariusza, aby przygotować się do tych egzaminów.Istnieje wiele różnych kursów aktuariusza, w tym te w analizie ryzyka, ekonomii i biznesie, a także kursy skierowane specjalnie do egzaminów aktuarialnych.

Po uzyskaniu stopnia licencjackiego w naukach aktuarialnych studenci odbywają się aktuarium, które na to pozwalająDowiedz się o analizie ryzyka, ubezpieczenia ubezpieczenia, zarządzaniu ryzykiem i statystyce.Przy większości programów na poziomie uczelni zaleca się również uczestnictwo w kursach ekonomicznych, zaawansowanych kursach matematycznych, takich jak rachunek różniczkowy i algebra liniowa, marketing i inne kursy biznesowe oraz informatyka.Actuariusze potrzebują dobrze zaokrąglonej edukacji, ponieważ ich przyszłe kariery w ryzyku ubezpieczenia będą wymagały możliwości zrozumienia i poznania szerokiego zakresu tematów.Głębokość i szerokość ich wiedzy oraz ich zdolność do asymilacji nowej wiedzy są jeszcze ważniejsze, jeśli wybiorą ścieżki kariery poza ubezpieczeniem.kraj.Na przykład w USA przeprowadzą badanie prawdopodobieństwa zwanego kursem P/1.Kursy Actuary do tego egzaminu dadzą czynom możliwość uczenia się poprzez problemy z ćwiczeniami i test praktyki.Daje to również uczestnikom możliwość omówienia wszystkich materiałów treningowych ze swoimi kolegami z klasy i instruktorem.

Kolejny zestaw kursów aktuariatu w USA koncentruje się na kursie FM/2, który zagłębia się w matematykę finansową.Kurs ten może potrwać dwa lub więcej dni, w tym egzaminy treningowe i wymagane podręczniki.Kursy Actuary dla kursu M przygotowują uczestników na dwa egzaminy, MLC i MFE.Kursy te składają się z dwóch seminariów, które można przyjmować w tym samym czasie lub w różnych momentach, a seminaria te obejmują opcjonalne testy praktyczne na końcu.

Niektóre kursy aktuaryczne również pomagają aktuarom zdobyć określenie zawodowe, takie jak współpracownik społeczeństwaActuaries i Chartered Enterprise Analyst (CERA).W przypadku tych oznaczeń aktuariusze muszą wziąć udział w profesjonalnym kursie, który zagłębia się w kodeks postępowania i standardy praktyki.Oznaczenie CERA wymaga również, aby aktuariuszy wykazali wiedzę specjalistyczną w zakresie różnych rodzajów ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie zdrowotne i na życie, a także konkretną znajomość konkretnego podzbioru nauki aktuarialnej.