Skip to main content

Jakie są różne rodzaje warunków wstępnych BSN?

Uważany za główny program studiów podstawowych dla pielęgniarek, program nauczania Bachelor of Science in Nursing (BSN) dzieli się na kursy potrzebne do przygotowania uczniów do szkoły pielęgniarskiej i kursów pielęgniarskich, w tym rotacji stażu klinicznego.Zajęcia podjęte w celu ustalenia podstaw do badań przeprowadzonych w programach pielęgniarskich nazywane są BSN Wymaganiami wstępnymi, które składają się z mnóstwa klas obejmujących mnóstwo przedmiotów naukowych, takich jak fizjologia ludzka, mikrobiologia i chemia organiczna.Oczekuje się również opanowania umiejętności komunikacyjnych i uczy się na kursach wstępnych, takich jak mowa i komunikacja interpersonalna.Mimo że wiele programów BSN ma podobne wymagania, konieczne jest indywidualnie sprawdzanie z każdą szkołą pielęgniarską, ponieważ istnieją między nimi pewne różnice.

Badania w fizjologii ludzkiej są ważne dla zrozumienia, w jaki sposób ludzkie ciało działa w normalnych okolicznościach, a także w normalnych okolicznościach, a takżeGdy dotknęły niektóre stany choroby.Kursy fizjologii ogólnie zakładają wcześniejszą wiedzę na temat anatomii lub często mogą być oferowane jako łączny kurs trwający jeden pełny rok.Prace składowe laboratoryjne są obowiązkowe w przypadku warunków wstępnych BSN w naukach fizjologicznych i ogólnie obejmuje rozwarstwienie próbek zwierzęcych, jak i ludzkich.

Ponieważ mikroorganizmy są często odpowiedzialne za choroby zakaźne u ludzi, pielęgniarki muszą wiedzieć wszystko o wspólnych drobnoustrojach, w tym o tym, jak się rozwijają i sposoby.w którym są zniszczeni.Mikrobiologia szeroko obejmuje również badanie komórek ludzkich, w tym ich składniki i sposób, w jaki dzielą się, a także strukturę i funkcję kwasów nukleinowych, w tym transkrypcji, translacji i ekspresji genów.Mechanizmy energii i metabolizmu mają również główne znaczenie.

Zazwyczaj półtora roku chemii jest wymagane w ramach warunków wstępnych BSN.Kursy we wprowadzającej chemii obejmują naukę podstaw materii nieorganicznej i kinetyki, podczas gdy ostatni kurs jest całkowicie zaangażowany w badanie chemii organicznej.Szczególne znaczenie dla osób pracujących w dziedzinie opieki zdrowotnej chemia organiczna obejmuje badanie węgla i wszystkich jego różnych ustaleń.Węgiel jest niezależny od wszystkich innych elementów, ponieważ jest jedynym, który jest w stanie związać się z sobą, pożyczając mu niezwykłe właściwości w żywych organizmach.

Choć rzadkie, BSN Warunki kilku programów pielęgniarskich wymagają kursu epidemiologii.Ten temat bada różne wzorce chorób wśród różnych grup ludzi i regionów świata.Uczniowie odkrywają pojawiające się trendy w chorobie i leczenia podczas poznawania metod stosowanych do przewidywania przyszłych epidemii.

Niezwykłe umiejętności komunikacyjne są niezwykle niezbędne dla pielęgniarek, ponieważ stale angażują się z pacjentami, ich rodzinami i są częścią zespołu pracowników służby zdrowia.Wszystkie szkoły pielęgniarskie obejmują warunki wstępne BSN, takie jak mowa, kompozycja i komunikacja interpersonalna.Uczniowie wstępne opanują kilka metod dostarczania prezentacji, a także dynamikę komunikowania się w grupie lub jeden na jednego.